Podsumowanie 2018 i plany na 2019

Podobnie jak w zeszłym roku, koniec 2018 przyniósł mi nieoczekiwaną zmianę planów. Miałam przygotować podsumowanie roku, w rzeczywistości siedziałam na Excelem kończąc pilne zlecenie. Ale biznes ma zawsze priorytet. Nadrabiam zatem zaległości.

Blog

Tutaj założenia pozostają te same, co w zeszłym roku. Blog służy mi jako narzędzie doskonalenia zawodowego, a jego prowadzenie ma na celu utrzymanie pozycji specjalisty (dzieląc się wiedzą z innymi, uczę się), nawiązywanie ciekawych projektów współpracy (konferencje, szkolenia, wystąpienia publiczne, konsultacje, teksty pisemne). Jest też dla mnie hobby, bo prowadzenie go to także rodzaj wprawek w pisaniu.

Miernikami sukcesu są wobec tego dla mnie:

 • ruch na blogu (i ruch z poszczególnych narzędzi promocji jako miara pomocnicza)
 • konwersje jako miernik zainteresowania współpracą
 • liczba napisanych tekstów jako miernik doskonalenia się w pisaniu
 • hobby – pisząc regularnie doskonalę umiejętności posługiwania się słowem pisanym.

Miary:

 • ruch na blogu
  • 29 tys. unikalnych użytkowników (27 tys. w 2017)
  • 96 tys. odsłon (101 tys. w 2016)
 • miary pomocnicze – narzędzia promocji
  • wyszukiwarka – liczba sesji 23 tys. (30 tys. w 2017)
  • Facebook – liczba sesji: 2224 (2398 w 2017)
  • Twitter – liczba sesji: 215 (338 w 2017)
  • LinkedIn – liczba sesji: 420 (369 w 2016)
  • GoldenLine – liczba sesji: 0 (11 w 2017)
  • Google Plus: liczba sesji 12 (59 w 2017)
  • newsletter – 361 adresów (343 na koniec 2017)
  • konwersje – 333 (346 w 2017)
 • liczba napisanych tekstów – 25 (45 w 2017)

10 tekstów najczęściej czytanych w 2018 (liczba odsłon)

Top 10 tekstów z 2018 (liczba odsłon)

Co udało się zrealizować z planów na 2018?

Tutaj bariera była jedna – wszystkie siły koncentrowałam na rozprawie habilitacyjnej, nad którą nadal pracuję. Czytałam sporo literatury naukowej i branżowej, napisałam już ⅓ pracy. Planowałam ją skończyć z końcem roku, ale przeszkody związane z dofinansowaniem monografii i moje własne przemyślenia (pisać wolniej, ale z naciskiem na jakość tekstu) spowodowały, że postanowiłam inaczej rozłożyć pracę. W 2019 będę nadal koncentrować się na rozprawie, do tego dochodzą mi dodatkowe obowiązki. Postanowiłam zatem, że na blogu zrobię tyle, ile się da, ale nie będę na razie wprowadzać większych zmian.

Założenia na 2019:

 • Zachować regularność. Pisać częściej, ale krótsze i proste teksty.
 • Pisać o pomiarze komunikacji marketingowej, teksty poradnikowe, komentować aktualne wydarzenia i tworzyć teksty poradnikowe – to się sprawdziło.
 • Rozbudować jedną z podstron biznesowych, bo okazało się, że jest skuteczna w pozyskiwaniu zamówień.
 • Kontynuować regularność publikacji w kanałach społecznościowych przypisanych do bloga – Facebook, LinkedIn oraz Twitter.
 • Kontynuować regularność publikacji w newsletterze (1 wysyłka miesięcznie).  
 • Rozpoczęcie działań reklamowych w mediach społecznościowych.

Plany na kolejne lata

 • Rebranding. Przemyślenie marki osobistej i jej odświeżenie.
 • Przebudowa serwisu i dopasowanie go do zmienionej marki osobistej.

Pozostała działalność ekspercka

Narzędziami budowania wizerunku ekspeckiego są dla mnie wystąpienia podczas wydarzeń (liczba wystąpień publicznych, spotkań autorskich, udział w spotkaniach zamkniętych, prowadzone szkolenia), projekty doradztwa, komentarze w mediach, teksty branżowe i publikacje książkowe oraz rozwój własny (szkolenia, uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, czytanie książek specjalistycznych). Tutaj też ogólnie mniej się angażowałam niż w 2017, co wynika z intensywnej pracy nad rozprawą.

I teraz już cyferki:

 • udział w wydarzeniach
  • konferencje branżowe – 6 (2017 – 6)
  • wydarzenia, których byłam gościem – 1 (2017 – 2)
  • liczba przeprowadzonych szkoleń – 11 dni szkoleniowych (6 w 2016)
 • doradztwo
  • liczba zrealizowanych projektów – 1 (3 w 2017)
 • widoczność na zewnątrz
  • 15 komentarzy eksperckich (30 w 2017)
  • 0 tekstów branżowych (3 w 2016)
  • 1 książka, a właściwie rozdział w książce “E-marketing” pod redakcją Grzegorza Mazurka (1 książka w 2016)
 • rozwój wiedzy
  • liczba odbytych szkoleń – 0 (2 w 2016)
  • liczba wydarzeń branżowych – 2 (2 w 2016)
  • liczba przeczytanych książek specjalistycznych – 44 (17 w 2016).

Jak widać, rok był bardzo intensywny, 2019 zapowiada się jeszcze bardziej pracowicie. To, co przy tym wszystkim jest również ważne, to znalezienie czasu na odpoczynek. Będę musiała o to ze sobą mocno walczyć. Proszę, trzymajcie za mnie kciuki!

Dziękuję Wam, że zaglądacie. Cała ta aktywność nie miałaby większego sensu, gdyby ta wiedza nie była komuś potrzebna. Dziękuję też za cierpliwość co do moich dłuższych okresów milczenia. Życzę Wam szczęśliwego 2019! Niech uda Wam się zrealizować Wasze plany i nadzieje, a także Wasze postanowienia.