Model pomiaru PR White’a

Gorąco i upalnie, a ja znowu o teorii PR… Druga z koncepcji, która w literaturze przedmiotu nie figuruje jako osobny model pomiaru efektu PR (a w zasadzie powinna, to podejście Jona White’a). Przedstawił on program public relations jako kolejne etapy, a następnie tym etapom przypisał poszczególne typy badań: Etap 1 – początek. Działania PR –…

Pomiar PR według Nolte

…czyli z zapisków doktorantki pracującej nad swoją rozprawą. Lawrence Nolte nie jest cytowany przez literaturę przedmiotu jako autor kolejnego modelu pomiaru PR. Jednak to, co proponuje w swojej książce „Fundamentals of public relations: professional guidelines concepts and integrations” wpisuje się zarówno we wcześniejsze, jak i późniejsze, koncepcje modelowe pomiaru efektów działań PR. Definiuje on bowiem…

Acumentics – trafne analizy

Przypadek Dona Bartholomew i jego firmy Acumentics Research (nazwa to złożenie słów „acumen” i „analytics”, czyli „trafny” i „analiza”), wyspecjalizowanej w mierzeniu efektów działań komunikacyjnych w nowych mediach, doskonale obrazuje dwa trendy, o jakich ostatnio tutaj pisałam lub mówiłam na konferencjach branżowych. Po pierwsze – firma Dona Bartholomew ma zająć się tworzeniem całościowych systemów pomiaru…

Don Bartholomew modyfikuje swój model pomiaru PR

Sporo pisałam ostatnio o różnych modelach pomiaru efektów działań PR. Przypomnę jeszcze, że są to modele, które dzielą pomiar efektów działań PR na różne etapy, przypisują tym etapom różne efekty działań PR (takie jak liczba wycinków prasowych czy wzrost sprzedaży) i różnie te etapy nazywają. W literaturze przedmiotowej jak do tej pory mamy pięć modeli…

Triad of Measurement

Nową propozycję modelu pomiaru efektów działań PR online – Triadę Pomiaru (Triad of Measurement) przedstawiła Kami Huyse, współautorka bloga Communication Overtones. Jak pisze sama Kami, pomysł zaczerpnęła z jednej strony ze strategicznej koncepcji „Trójcy” Avinasha Kaushika, która obrazuje sposób podejmowania decyzji w sieci, z drugiej strony – propozycji pomiaru efektów działań PR przedstawionej przez K….

Nowy model pomiaru efektów działań PR

No to zaczynamy. Od razu z kopyta czyli od teorii PR. Na pierwszy ogień modele pomiaru efektów działań public relations. Obecnie literatura wyróżnia pięć takich modeli. Modele Lindenmanna, Cutlipa i MacNamary skupiają się na kolejnych etapach procesów public relations i efektach działań PR możliwych kolejno do zaobserwowania na tych etapach. Każdy z modeli określa etapy…