Raport badawczy: IAB Polska – E-konsumenci. Finanse

W przypadku usług finansowych internet jest najbardziej wiarygodnym źródłem informacji. Tak wynika z raportu badawczego „E-konsumenci. Finanse”, opublikowanego przez IAB Polska.

Postanowiłam nadrobić zaległości i zaprezentować Wam wcześniejszy, piąty raport z cyklu „E-konsumenci”, o którym jeszcze wcześniej nie pisałam. Dotyczy on roli internetu jako medium dla sektora finansowego. Wyniki raportu pokazują, że  internet traktujemy jako ważne i przydatne źródło wiedzy na temat ofert banków, analiz ekspertów czy instytucji ubezpieczeniowych, chociaż nie jest ono tak wiarygodne jak opinie fachowców. Chociaż szukamy informacji na temat produktów i usług finansowych w sieci, nie jesteśmy skłonni ich kupować online. Potrzebna nam jest dodatkowa, osobista rozmowa, która wyjaśni nasze wątpliwości.

Najważniejsze wnioski raportu:

 • Pod względem wydatków reklamowych w internecie sektor finansowy jest na drugim miejscu. Wydatki w nim w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 14 proc, dynamika rok do roku wyniosła jednak 1 proc.
raport badawczy

Źródło: IAB Polska

 • Mężczyźni stanowią 69 proc. wszystkich osób kupujących usługi finansowe w sieci. Są w tym przypadku bardziej odważni niż kobiety w decydowaniu się na wiążące oferty.
 • Na kupno usług finansowych i ubezpieczeniowych poza internetowym kanałem decyduje się aż 45 proc. badanych. Osoby te mogą bać się ryzyka związanego z brakiem możliwości szerokiej konsultacji na temat określonej usługi w sieci.
 • Internet stanowi dla 71 proc. osób źródło wiedzy na temat usług i produktów związanych z finansami. Tym sposobem wyprzedza inne media, które szeroko reklamują finansową przestrzeń, m.in. telewizję.
raport badawczy

Źródło: IAB Polska

 • Uważamy internet za bardzo przydatne źródło informacji na temat usług finansowych. Bardziej wiarygodni są dla nas jednak eksperci i bliscy.
 • Informacji szukamy przede wszystkim w wyszukiwarkach (44 proc. badanych), a dopiero potem na stronach firm (33 proc.).
raport badawczy

Źródlo: IAB Polska

 • Jeśli chodzi o reklamę internetową, źródłem informacji są przede wszystkim reklamy e-mail (38 proc.). Dosyć blisko plasują się też wyskakujące okienka (36 proc.) oraz reklamy graficzne (34 proc.).
 •  Impulsem do poszukiwania w internecie dalszych informacji o produktach finansowych są przede wszystkim rozmowy ze znajomymi (52 proc.) oraz telewizja (50 proc.). Na trzecim miejscu uplasował się internet (42 proc.).
 • Większość badanych stwierdza, że internet jest przydatnym narzędziem jeśli chodzi o zasięganie informacji o produktach lub poszukiwaniu nowych produktów i usług.
raport badawczy

Źródło: IAB Polska

Co może to oznaczać dla osób odpowiadających za promocję w sektorze finansowym?

 • Komunikacja, której celem jest sprzedaż produktów/usług finansowych przez internet, powinna być kierowana do mężczyzn.
 • Warto zadbać o pełne i wyczerpujące informacje na temat produktów w sieci, ale też powiązać online z offline (na przykład dając specjalne kody, które konsument będzie mógł podać przy zakupie usługi offline).
 • Najważniejsze narzędzia promocji to reklama w wyszukiwarkach i pozycjonowanie stron www. Warto również zadbać o same strony.
 • Jeśli chodzi o reklamę, warto pamiętać o newsletterach i tradycyjnych formatach reklamowych – wyskakujących okienkach czy reklamach graficznych.

Badanie IAB Polska “E-konsumenci” opiera się na modelu “Consumer Decision Journey” stworzonym przez McKinsey&Company. Jak w poprzednich edycjach, pomiary badawcze zostały zrealizowane przez specjalistyczne instytuty (Interaktywny Instytut Badań Rynku) za pomocą ankiet emitowanych na przestrzeni wydawców internetowych obejmujących łącznym zasięgiem ponad 90% polskich internautów w wieku 15+. Ankiety emitowano w okresach 8-26 kwietnia 2013 i 6-31 maja 2014. Aby dane były reprezentatywne dla ogółu polskich internautów, do analiz wykorzystano wagi skonstruowane na podstawie informacji o płci internautów, ich wieku oraz częstotliwości korzystania z internetu.

Pobierz raport: Strona raportu

 

Poprzednie raporty badawcze z cyklu E-konsumenci:

Raport badawczy IAB Polska. E-konsumenci – Kosmetyki

Raport badawczy IAB Polska. E-konsumenci – Odzież

Raport badawczy IAB Polska. E-konsumenci – Zdrowie

Raport badawczy IAB Polska. E-konsumenci – Telekomy

Raport badawczy IAB Polska. E-konsumenci – Książki

 

Za pomoc w opracowaniu raportu dziękuję Paulinie Żmijowskiej.