Zmiana postaw PR-owców względem nowych mediów

Badacze z Institute for Public Relations dowiedli, że blogi i nowe media zmieniły sposób komunikowania się organizacji.

Na stronach Institute for Public Relations jest już dostępny raport z badania „An Analysis of the Increasing Impact of Social and Other New Media on Public Relations Practice”, przeprowadzonego przez Donalda K. Wrighta i Michelle D. Hinson. To badanie jest przez nich przeprowadzane rokrocznie od czterech lat w Stanach Zjednoczonych, jednak w tym roku instrument badawczy – ze względu na dynamiczne zmiany na rynku mediów – został przez badaczy nieco zmodyfikowany. Najważniejszy wniosek jest w każdym razie taki, że zmienia się postawa amerykańskich specjalistów ds. PR względem blogów i innych nowych mediów. Coraz częściej traktowane są one przez nich jako jeszcze jeden z kanałów do porozumiewania się z otoczeniem organizacji, a także – istotne źródło informacji (chociaż twierdzą, że do tradycyjnych mediów pod niektórymi względami jest im jeszcze daleko).

Najważniejsze wyniki badań:

  • 73% respondentów (w porównaniu do 61% z roku ubiegłego) zgadza się, że blogi i inne nowe media zmieniły sposób komunikowania się organizacji.
  • 68% badanych czuje, że pojawienie się nowych mediów, w tym blogów, zmieniło sposób, w jaki ich organizacja prowadzi komunikację zewnętrzną (w zeszłym roku było to 59%). 45% badanych twierdzi, że pojawienie się nowych mediów ma też wpływ na komunikację wewnętrzną ich organizacji (w zeszłym roku mówiło to 38% badanych).
  • 85% badanych wierzy, że blogi i nowe media są raczej dopełnieniem niż przeciwwagą dla mediów tradycyjnych (75% twierdziło tak rok temu). O konflikcie nowych mediów z mediami mówi 26% badanych (odsetek ten zmalał o 3%).
  • Prawie 3/4 badanych (72%) wierzy, że nowe media przyczyniły się do rozwoju public relations. Rok temu twierdziło tak 66% badanych.
  • Nowe media wpływają na informacje pojawiające się w mediach tradycyjnych (gazety, czasopisma, radio i telewizja) – tak twierdzi 92% badanych (rok temu 3% mniej) – i odwrotnie, zdaniem 76% badanych (rok temu 4% mniej), media tradycyjne wpływają na zainteresowania blogosfery.
  • Większość badanych (88% – 4% więcej niż w ubiegłym roku) zgadza się że blogi i nowe media uczyniły komunikację bardziej spontaniczną, bo zmuszają organizacje do udzielania natychmiastowej podpowiedzi.
  • Badani uważają jednak że blogi i nowe media mają duży dystans do nadrobienia wobec mediów tradycyjnych w kategoriach precyzji, wiarygodności, prawdy, etyki itp.

Zdjęcie pochodzi z serwisu sxc.hu