Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym – Dariusz Tworzydło

„Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie” to nowa książka Dariusza Tworzydło. Autor konsekwentnie rozwija swoje zainteresowania naukowe i praktyczne zarządzania trudnymi sytuacjami w życiu firm. 

Dariusz Tworzydło jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci polskiego PR. Znam go jeszcze z czasów jego pracy naukowej na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdy organizował „Kongres Public Relations” (tu moja relacja z Kongresu w 2010 roku). W ciągu kilku lat z małego seminarium naukowego Kongres wypączkował w jedno z największych wydarzeń branży public relations w Polsce. I choć inne wydarzenia powstawały, rozwijały się i upadały, to wydarzenie, obecnie pod nazwą Kongres Profesjonalistów PR, nadal się odbywa i nadal warto na nim być.   

Darek to nie tylko sprawny organizator, ale też chętnie dzielący się wynikami swojej pracy naukowiec i praktyk. Kieruje katedrą Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW (gdzie jestem jego podwładną) i szefuje agencji PR Exacto. Jest redaktorem, autorem i współautorem monografii i artykułów naukowych. Prowadzi liczne projekty badawcze, które mają na celu opisanie kondycji polskiego public relations. W sposób szczególny interesuje się tematem komunikacji kryzysowej – sporo prowadzonych przez niego badań wiąże się też z tym tematem. Tak, jak i najnowsza książka „Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie”, wydana przez Wydawnictwo Difin. 

zarządzanie w kryzysie wizerunkowym

Książka jest recenzowaną monografią naukową. Składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy jest poświęcony definicji kryzysu wizerunkowego, jego związku z innymi pojęciami (wizerunkiem i reputacją), klasyfikacją kryzysów i zasadami przygotowania się do nich. Autor omawia też tutaj typowe błędy w myśleniu o kryzysach wśród menedżerów firm. Rozdział drugi mówi o źródłach kryzysów, ich symptomach i konsekwencjach. W rozdziale trzecim autor wraca do zasad przygotowania się do kryzysów wizerunkowych i omawia je bardziej szczegółowo. W rozdziale czwartym autor omawia zasady zarządzania stosowane, gdy kryzys już wystąpi. Rozdział piąty poświęcony jest zarządzaniu skutkami zdarzeń kryzysowych. 

…powszechne jest przekonanie, że wszystkie aktywności związane z przygotowaniami na wypadek pogorszenia się wizerunku firmy są tylko niepotrzebnym kosztem. (Dariusz Tworzydło)

Książka „Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym. Metody, procedury, reagowanie” jest zrozumiała także dla praktyków. Autor zadbał o to, by napisać ją w jak najbardziej przystępny sposób. Atutem jest również bogata bibliografia, zawierająca większość najważniejszych i najnowszych monografii naukowych i książek praktycznych z zakresu zarządzania kryzysem wizerunkowym. Zarówno wydanych w Polsce, jak i w krajach anglosaskich, które są głównym rynkiem odniesienia w branży PR. Książkę bardzo wzbogacają komentarze ekspertów-rzeczników największych firm, którzy na kryzysach zjedli zęby. Ogromnym atutem są studia najnowszych przypadków kryzysów komunikacyjnych. Autor przedstawia też własne propozycje wymiarów analizy zarządzania kryzysowego. Przyswojenie treści ułatwiają też liczne elementy graficzne: tabele, listy numerowane i wypunktowane, schematy.

Jeśli można by było o coś książkę wzbogacić, to pewnie przydałoby się pokazać wyniki zagranicznych badań poświęconych kryzysom konkretnych firm. Powiązałabym również opisywane przypadki kryzysów z zaproponowanymi wymiarami analizy. Te wymiary, zebrane razem, mogłyby się złożyć na autorski system analizy sytuacji kryzysowych. To, co moim zdaniem mogłoby się jeszcze w takiej książce przydać, to ukłon w stronę praktyków w postaci różnych list kontrolnych i schematów do zastosowania. Mogłyby one, zebrane na specjalnej podstronie internetowej, służyć też jako materiały do pobrania (i dodatkowo promować książkę).

Komu poleciłabym „Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym…”? Wszystkim, którzy interesują się zarządzaniem kryzysowym i komunikacją kryzysową. Czy to od strony naukowej (studenci i naukowcy), czy od strony praktycznej (profesjonaliści PR i marketingu, przedstawiciele zarządów przedsiębiorstw, zarządzający instytucjami publicznymi czy organizacjami trzeciego sektora). 

…[kryzysy] są swego rodzaju platformą prowadzącą do wzmocnienia organizacji, pod warunkiem, że będzie ona potrafiła poradzić sobie z wyzwaniami, przed jakimi stanie w tej trudnej sytuacji. (Dariusz Tworzydło)

Czy warto przeczytać? Z pewnością tak. Gdy pracujemy w jakiejkolwiek organizacji, możemy mieć do czynienia z różnymi sytuacjami kryzysowymi. Które, jak to kryzysy, zazwyczaj wybuchają niespodziewanie. Dobrze więc się wcześniej przygotować, tak, aby gdy kryzys się zdarzy, nie stracić zimnej krwi, a potraktować go jako szansę na wzmocnienie wizerunku organizacji (co zresztą autor bardzo mocno podkreśla). 

PS. Tymczasem na stronie Kongresu Profesjonalistów dostępny jest świeżutki raport „Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym z perspektywy agencji public relations”, opracowany przez Exacto i ZFPR.

Za książkę dziękuję wydawnictwu Difin. 


Partnerzy