Acumentics – trafne analizy

Przypadek Dona Bartholomew i jego firmy Acumentics Research (nazwa to złożenie słów „acumen” i „analytics”, czyli „trafny” i „analiza”), wyspecjalizowanej w mierzeniu efektów działań komunikacyjnych w nowych mediach, doskonale obrazuje dwa trendy, o jakich ostatnio tutaj pisałam lub mówiłam na konferencjach branżowych.

Po pierwsze – firma Dona Bartholomew ma zająć się tworzeniem całościowych systemów pomiaru efektów działań PR online, w oparciu o wymyślony przez niego model EEIA (co swoją drogą jest ciekawe – autor modelu ma od razu możliwość przetestowania go w praktyce). Jeśli chodzi o dostarczanie danych (na przykład treści z monitoringu internetu), Don współpracuje tutaj z zewnętrznymi dostawcami. Jego zadaniem jest złożenie tych danych w całość, w oparciu o uzgodnienia poczynione wcześniej z klientem. Czyli coś, co nazwałam „integracją danych z różnych, do tej pory niepowiązanych ze sobą źródeł”.

Po drugie – tak, jak przypuszczałam, komunikacja prowadzona przez Acumentics Research ma na celu nakłonienie klientów, aby pomimo recesji (a zwłaszcza z jej powodu) sprawdzać, na ile efektywne są prowadzone działania komunikacyjne i jak ta komunikacja przekłada się na osiąganie celów biznesowych przez daną firmę.

Swoją drogą, dobrze to świadczy o stopniu rozwoju i dojrzałości rynku nowych mediów w Stanach, skoro od jakiegoś czasu istnieją tam firmy wyspecjalizowane w prowadzeniu komunikacji tylko poprzez nowe media, a powstaje coraz więcej firm specjalizujących się w mierzeniu efektów komunikacji w nowych mediach. My w Polsce będziemy jeszcze musieli na to długo poczekać…
Zdjęcie pochodzi z serwisu sxc.hu


Partnerzy