Trendy na rynku badań komunikacji

czyli garść wniosków z raportu AMEC „International Insights Business Study 2013”.

Dzisiaj trochę na temat międzynarodowego rynku badań komunikacji. To pojęcie szersze niż sam monitoring mediów, bo zawiera w sobie także raporty i analizy medialne (tworzone na podstawie tegoż), ale również inne projekty badawcze, które mają na celu zmierzenie efektów działań komunikacyjnych. Otóż AMEC, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomiaru i Oceny Komunikacji, prowadzi regularny sondaż organizacji członkowskich. W ostatnich dniach ukazał się raport z wynikami najnowszej edycji.

Badanie pokazało, że za 12% wzrostem w branży media intelligence stoi przede wszystkim gwałtowny wzrost zapotrzebowania na monitoring mediów społecznościowych. Również 91% organizacji członkowskich stwiedziło, że to zapotrzebowanie rośnie, a 70% twierdziło, że social media są krytycznym lub co najmniej bardzo ważnym czynnikiem  przyszłych sukcesów biznesowych.

Branża media intelligence rozwija się stabilnie – 74% firm stwierdziło, że ich dochody wzrosły. Zaledwie 6% firm zaraportowało spadek dochodów. Kryzys w niektórych regionach hamował jednak wzrost, co stwierdziło aż 59% organizacji. Niektóre z nich wskazywały również, że częstsze były oczekiwania klientów co do obniżenia cen (62%).

W ostatnim roku się zauważyć dwucyfrowy wzrost wydatków klientów na badania w porównaniu ze wzrostem 10% między latami 2011 a 2012. 51% firm członkowskich stwierdziło, że klienci kładą teraz większy nacisk na te usługi niż na czysty monitoring. Firmy obserwowały też wzrost budżetów klientów: 41 proc. w północnej Amryce, 35 proc. na Środkowym Wschodzie, 25 proc. w Azji i 22 proc. w Europie. Przyszłych wzrostów firmy upatrywały w rozwoju i dotarczaniu większej liczby usług konsultingowych (63 proc.), integracji z innymi systemami analizy marketingowej (56 proc.), automatyzacji pomiaru (46 proc.) i zwiększonej analizy social media (37 proc.).

W tym roku po raz pierwszy AMEC przeprowadził równoległe badanie klientów. Jak się okazało, klienci są zadowoleni z czterech rzeczy dotyczących badań, które są dla nich priorytetowe:

  • raporty z pomiaru są tak przygotowane, że można je pokazać zarządowi (86%)
  • dostarczanie wglądów, nie tylko danych (89%)
  • prostota i przejrzystość opisów (78%)
  • skuteczny nasłuch marki/reputacji (79%)

Spodziewają się też przyszłych wzrostów budżetów, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru i monitoringu social media. Tutaj najbardziej interesujące są dla nich Twitter i Facebook, ale również blogi i fora branżowe. Klientom zależy – uwaga! – też na tym, aby pomiar był zarówno ilościowy jak i jakościowy, oraz przejrzysty/replikowalny – aby można go było powtórzyć. Ten wniosek szczególnie dedykuję kolegom, którzy nie umieszczają w swoich raportach notek metodologicznych. Oczekują także uproszczenia dotychczasowych modeli pomiaru.

Co było zaskoczeniem dla przedstawicieli AMEC, dwóch na trzech klientów (65 proc.) stwierdziło, że nigdy nie słyszało o Deklaracji Barcelońskiej. A to oznacza, że przed członkami AMEC jest naprawdę dużo pracy, aby rozpropagować zasady pomiaru komunikacji na swoich lokalnych rynkach…

AMEC