Don Bartholomew modyfikuje swój model pomiaru PR

Sporo pisałam ostatnio o różnych modelach pomiaru efektów działań PR. Przypomnę jeszcze, że są to modele, które dzielą pomiar efektów działań PR na różne etapy, przypisują tym etapom różne efekty działań PR (takie jak liczba wycinków prasowych czy wzrost sprzedaży) i różnie te etapy nazywają. W literaturze przedmiotowej jak do tej pory mamy pięć modeli pomiaru (modele Lindenmanna, Cutlipa, MacNamary oraz dwa modele Watsona). Do tego dołączyły ostatnio dwie nowe propozycje inspirowane rozwojem Web 2.0 – model EIA i Triad of Measurement.

Jak się okazuje, Don Bartholomew, autor modelu EIA, o którym więcej pisałam w lutym, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Po przemyśleniach własnych i zebraniu opinii zwrotnych, wskazujących na lukę pomiędzy etapami Exposure i Influence, wprowadził dodatkowy etap pomiaru, Engagement (zaangażowanie). Jego model nie nazywa się już EIA (Exposure Influence Action), a EEIA (Exposure Engagement Influence Action).  Jak stwierdził Bartholomew, etap Engagement i należące do niego miary nie są jeszcze dokładnie scharakteryzowane, wymienił tylko kilka przykładowych, jak czas poświęcony na zapoznanie się z zawartością strony, powracających komentujących czy stosunek liczby komentarzy do liczby postów.

Po dokonanej zmianie, model EEIA prezentuje się jak poniżej (obrazek zaczerpnęłam z bloga autora modelu):

Model Dona Bartholomew

Don Bartholomew czeka na dalsze opinie na temat swojej propozycji…