Raporty: Trzy projekty badawcze związane z internetem

Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam trzy publikacje, które zawierają wyniki badań prowadzonych w oparciu o narzędzia online: sondaże, a w niektórych przypadkach pomocniczo również badania jakościowe (także badania online). Dwa projekty dotyczą zresztą świata online: e-commerce i komunikacji Kościoła.

Pierwsza książka, która dotarła do mnie jeszcze przed Bożym Narodzeniem, to książka Katarzyny i Małgorzaty Pałys oraz Marka Prokopowicza i Agaty Sykuły „Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – metodyka badań losów zawodowych absolwentów” wydana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2013). Katarzyna i Małgorzata Pałys to założycielki firmy Focusson, oferującej narzędzia i usługi wspomagające realizację badań jakościowych – od nich otrzymałam zresztą książkę. Publikacja jest kompendium wiedzy na temat prowadzenia badań losów zawodowych uczelni wyższych – wyczerpująco charakteryzuje zagadnienia badawcze w tego rodzaju projektach, metody badawcze, które mogą być zastosowane (wraz z ich mocnymi i słabymi stronami) – m. in. sondaż, badania focusowe (w tym badania focusowe online, czego ze względu na osoby autorek nie mogło zabraknąć w tej książce), sposób organizacji badania i niezbędne zaplecze czy analizowania danych. Przytoczono również dane z projektu badawczego zrealizowanego przez autorki i autora książki. Książka przyda się zatem tym wszystkim przedstawicielom uczelni wyższych, dla których istotne są losy absolwentów:m. in. kierownikom poszczególnych programów studiów czy pracownikom biur karier. 

zdjęcie

Druga publikacja, którą otrzymałam  z wydawnictwa Onepress, to książka Magdaleny Jaciow, Roberta Wolnego i Agaty Stoleckiej-Makowskiej „E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań”. To pozycja dla tych wszystkich, których interesuje, jak ma się e-commerce w poszczególnych krajach europejskich. Zawiera ona omówienie wyników badań młodych konsumentów w wieku 18-25 lat, dokonujących zakupów online i pochodzących z jednego z 6 krajów: Francji, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch. Wynika z niej, że nie aż tak wiele różni nas od innych Europejczyków, jeżeli chodzi o robienie zakupów online. Chociaż jako przedstawiciele społeczeństw różnimy się nieco stylem życia czy parametrami demograficznymi, to różnice w robieniu zakupów online nie są pomiędzy poszczególnymi częściami Europy aż tak duże. Przykładem mogą być źródła informacji wykorzystywane przy poszukiwaniu wiedzy o produktach przed ich zakupem. Polska na przykład na tle innych europejskich krajów, wyróżnia się tym, że polscy konsumenci poszukują informacji na forach internetowych (fora to w ogóle specyfika naszego kraju). Masa jest jeszcze takich smaczków. Ta książka może się przydać przedstawicielom e-commerce planującym ekspansję lub prowadzącym już działalność w Polsce i na innych europejskich rynkach, a także tym wszystkim, którzy są zainteresowani segmentacjami konsumenckimi w obrębie naszego kontynentu.

Ekonsument w Europie

Trzecia książka w dzisiejszym zestawieniu to „Kościół w Polsce wobec Web 2.0”, opublikowana w 2013 r. nakładem wydawnictwa Jedność. Sprezentował mi ją jej autor, a zarazem Czytelnik bloga, ks. dr hab. Józef Kloch. Zawiera wyniki obszernego projektu badawczego dotyczącego wykorzystywania internetu przez Kościół katolicki. Publikacja zawiera zarówno omówienie wcześniejszych badań, charakterystyki największych stron należących do Kościoła katolickiego, a przede wszystkim wyniki dużego projektu badawczego przeprowadzonego na osobach duchownych i świeckich katolikach (łącznie ponad 3 tys. respondentów) – odbiorcach i użytkownikach kanałów internetowych. Można się z nich dowiedzieć, jakie konkretnie kanały komunikacji są używane, od jakiego czasu, jak często, w jaki sposób. Poza wynikami badań, opisane są liczne przykłady wykorzystania narzędzi internetowych przez poszczególne jednostki organizacyjne Kościoła (np. parafie, wspólnoty zakonne). Ta pozycja przyda się wszystkim, których interesuje wykorzystanie mediów internetowych przez Kościół katolicki, czy szerzej – instytucje religijne, i szuka nie tylko konkretnych przypadków, ale również danych o zasięgu zjawiska. 


kosciol wobec web2

Za książki dziękuję autorom i Wydawnictwu Onepress.