Raporty: Trzy projekty badawcze związane z internetem

Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam trzy publikacje, które zawierają wyniki badań prowadzonych w oparciu o narzędzia online: sondaże, a w niektórych przypadkach pomocniczo również badania jakościowe (także badania online). Dwa projekty dotyczą zresztą świata online: e-commerce i komunikacji Kościoła. Pierwsza książka, która dotarła do mnie jeszcze przed Bożym Narodzeniem, to książka Katarzyny i Małgorzaty Pałys oraz…

Cyberresearch 4.0 – garść obserwacji

Konferencja PTBRiO poświęcona badaniom online, czwarta z kolei odbyła się już miesiąc temu (10-11 kwietnia), a ja dopiero teraz znalazłam chwilę, aby Wam o niej opowiedzieć. Niektórych z Was zresztą na niej spotkałam, więc nie będzie to dla Was nic nowego. Ale części z Was możliwe, że to się przyda – ja już widzę, że…

Metody i techniki badań w PR. Eksperyment

Dalsza część cyklu o metodach i technikach. Dzisiaj eksperyment. Eksperyment polega na wyborze grup osób następnie poddanych działaniom (bodźcom) i obserwowania skutków tych działań w warunkach laboratoryjnych lub naturalnych. Najbardziej klasyczna wersja eksperymentu składa się ze: zmiennych zależnych i niezależnych (istotą eksperymentu jest zmierzenie wpływu zmiennej niezależnej na zmienną zależną; zmienna niezależna z reguły przyjmuje…

Metody i techniki badań w PR. Analiza danych

Kolejna część syllabusa metodologicznego. Dzisiaj na tapecie analiza danych. Niektórzy łączą analizę danych z analizą treści, co jest o tyle słuszne, o ile analiza danych jest traktowana jako kolejny etap po analizie treści –  zakodowane kategorie można następnie rozpatrywać w ujęciu liczbowym. Jednak analiza danych dotyczy nie tylko tekstów. Możemy również posłużyć się danymi z…

Partnerzy