Pomiar efektów działań PR w ciągu najbliższych 10 lat

Nie tylko władze PRL-u tworzyły plany iluśtamletnie – tworzy je także branża pomiaru PR.

Podczas konferencji AMEC (The International Association for Measurement and Evaluation of Communication, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomiaru i Oceny Komunikacji) kończącej się dzisiaj w Lizbonie powstał plan z zadaniami dla branży pomiaru PR na najbliższe 10 lat. Delegaci dyskutowali i głosowali nad propozycjami stwierdzeń określających, czego w ciągu najbliższych dziesięciu lat najbardziej będzie potrzebować branża public relations. Zostały one zaprezentowane na początku debaty przez przedstawicieli trzech dużych klientów: Andre Manninga z Royal Philips Electronics, Cindy Conner z FedEx i Meenu Handa z Microsoft India. Wszyscy wskazali główne, najbardziej istotne dla nich tematy:

 • mierzenie social media
 • powiązanie pomiaru mediów z rezultatami biznesowymi
 • wprowadzenie pomiaru PR do modelowania marketingowego
 • odpowiedź na pytanie, jak reputacja ma się do kapitału marki (brand equity).

Potem uczestnikom konferencji zostało zaprezentowane 10 propozycji stwierdzeń:

 • Mierzyć jak wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja powoduje zaangażowanie pracowników i wspiera realizację celów biznesowych.
 • Tworzyć i wdrażać najlepsze praktyki i standardy dla zarządzania zmianą kulturową.
 • Pomiar efektów kampanii i programów public relations musi się stać integralną częścią zestawu działań PR.
 • Rozwijać nowy, zorientowany na biznes język, aby powiązać [pomiar PR] z innymi funkcjami najwyższego szczebla zarządzania.
 • Kontynuować wypieranie ekwiwalentu reklamowego i wprowadzanie istotnych miar.
 • Definiować podejścia, które pokazują, jak reputacja organizacji buduje i tworzy wartość.
 • Tworzyć i adaptować globalne standardy pomiaru social media.
 • Określać standardowe podejścia do łączenia PR z market mixem i innymi modelami analitycznymi.
 • Określać standardowe podejścia do określania, jak PR wpływa na kapitał marki.
 • Stworzyć program edukacji klientów, tak aby nalegali oni na mierzenie krótkofalowych i długofalowych efektów działań PR oraz rezultatów biznesowych programów PR.

Delegaci nadali priorytety każdemu ze stwierdzeń i głosowali za ich przyjęciem. Wyniki wyglądają, jak następuje:

 1. Mierzyć, jak wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja powoduje zaangażowanie pracowników i wspiera realizację celów biznesowych
  Tak 14% Nie 86%
 2. Tworzyć i wdrażać najlepsze praktyki i standardy dla zarządzania zmianą kulturową
  Tak 12% Nie 88%
 3. Pomiar efektów kampanii i programów public relations musi się stać integralną częścią zestawu działań PR
  Tak 73% Nie 27%
 4. Rozwijać nowy, zorientowany na biznes język, aby powiązać [pomiar PR] z innymi funkcjami najwyższego szczebla zarządzania
  Tak 35% Nie 27%
 5. Kontynuować wypieranie ekwiwalentu reklamowego i wprowadzanie istotnych miar
  Tak 35% Nie 65%
 6. Określać podejścia, które pokazują, jak reputacja organizacji buduje i tworzy wartość
  Tak 51% Nie 49%
 7. Tworzyć i adaptować globalne standardy pomiaru social media
  Tak 83% Nie 17%
 8. Określać standardowe podejścia do łączenia PR z market mixem i innymi modelami analitycznymi
  Tak 36% Nie 64%
 9. Determinować standardowe podejścia do określania, jak PR wpływa na kapitał marki (innymi słowy, jak mierzyć zwrot z inwestycji w PR)
  Tak 28% Nie 72%
 10. Stworzyć program edukacji klientów, tak aby nalegali oni na mierzenie krótkofalowych i długofalowych efektów działań PR oraz rezultatów biznesowych programów PR
  Tak 61% Nie 39%

Jak mogę to skomentować? Martwi mnie to, że w branży sporo jest jeszcze ekwiwalentowych dinozaurów, dla których ważniejszy jest pieniądz, niż dawanie klientom produktu dobrej jakości, opartego na sprawdzonych naukowo metodach i procedurach. Cieszy mnie natomiast to, że branża widzi potrzebę edukowania klientów pod kątem tego, co jest efektem działań PR, a pomiar efektów jest istotnym elementem strategii PR. No i oczywiście potrzebę stosowania wspólnych standardów w pomiarze komunikacji w social media.

Pytanie do polskich specjalistów PR: a Wy jakie macie potrzeby, związane z badaniami w PR?

Źródła: