Lista kontrolna pomiaru efektów działań PR

Listę kontrolną do pomiaru efektów działań PR znalazłam na blogu The Measurement Standard. Pozwalam sobie ją przetłumaczyć na polski i mam nadzieję, że przyda się przy planowaniu programów komunikacyjnych.

Jak twierdzą autorzy, lista jest uniwersalna i może być zastosowana dla każdego programu PR. To, co mi się w niej podoba, to pomysł na dokładne określenie celów biznesowych, które mają być osiągnięte dzięki celom komunikacyjnym. Ciekawi zastosowanie rozmaitych wskaźników, jak share of voice (udział danej marki w całkowitej komunikacji swojej kategorii produktowej) czy share of discussion (zestawienie liczby, jakości i powierzchni pozytywnych publikacji o danej firmie z analogicznymi danymi firm konkurencyjnych z tej samej branży). Podobają mi się szczegółowe kategorie, na które warto zwrócić uwagę analizując treść przekazów prasowych. Krytycznie patrzę natomiast na to, że mimo, iż mówi się o różnych narzędziach pomiaru, najwięcej miejsca poświęca się analizie zawartości przekazów prasowych. A wydawałoby się, że gdzie jak gdzie, ale czasy skupiania się na zawartości artykułów gdzie jak gdzie, ale w Stanach i to w firmie Katie D. Paine, powinny już dawno odejść w niepamięć… Ale oceńcie sami.

Lista kontrolna programu pomiaru efektów działań PR (angielski oryginał dostępny jest tu)

Krok 1: Wyznacz swoje cele.

 • Jakie są cele twojej organizacji na ten rok?
 • Jakie są cele twojego departamentu na ten rok?
 • Co chcesz uzyskać  za pomocą swojego raportu?
  • Akceptację budżetu
  • Zwiększenie budżetu
  • Zwiększenie zatrudnienia
  • Uzyskanie większego wewnętrznego wsparcia
  • Uzyskanie większego zewnętrznego wsparcia
  • Uzasadnienie twojego istnienia
  • Podwyżkę
  • Awans
  • Zmienić świat

Krok 2: Określ grupy docelowe.

Wymień wszystkie grupy docelowe, które się stosują, nie tylko podane niżej przykłady.

 • media
 • potencjalni klienci
 • obecni klienci
 • partnerzy
 • pracownicy
 • administracja państwowa
 • NGO
 • inwestorzy
 • liderzy innowacji (myśli)
 • społeczność międzynarodowa
 • inne

Jakie korzyści przynoszą twojej organizacji dobre relacje z tymi grupami docelowymi?

 • wzrost sprzedaży
 • wzrost uczestnictwa
 • wzrost dotacji
 • zwiększenie prawdopodobieństwa przyjęcia korzystnego ustawodawstwa
 • zwiększenie przywilejów
 • wydostawanie się przekazów na zewnątrz
 • zmniejszenie rotacji pracowników
 • poprawa lojalności pracowników
 • utrzymanie klientów
 • poprawa lojalności klientów
 • zwiększenie prawdopodobieństwa zakupu
 • przyciągnięcie nowych klientów
 • przyciągnięcie potencjalnych klientów
 • przyciągnięcie nowych/potencjalnych donatorów
 • zwiększenie wartości zakupów
 • zwiększenie częstotliwości zakupów
 • podniesienie ceny giełdowej
 • zwiększenie zyskowności
 • redukcja obrotów
 • zmniejszenie czasu przeznaczonego na marketing
 • zmniejszenie liczby reklamacji
 • zmniejszenie liczby absencji chorobowych

Krok 3: Określ priorytety.

Określ priorytetowe grupy docelowe za pomocą tego ćwiczenia: masz maksymalnie 100 punktów do przyznania. Przyznaj je grupom docelowym, które określiłeś, w kolejności ich wagi dla organizacji, bazując na swoich odpowiedziach w Kroku 2.

Krok 4: Określ punkt odniesienia dla pomiaru (benchmark). Kto albo co podnosi na nogi twojego szefa lub klienta w środku nocy? Innymi słowy, jakie są zagrożenia ze strony konkurencji (lub co jest postrzegane jako zagrożenie ze strony konkurencji) dla twojej organizacji? Wybierz z następującej listy, aby określić, do czego będziesz porównywał swoje rezultaty:

 • Konkurenci/Pokrewne firmy
 • Branżowe punkty odniesienia (benchmarki)
 • Ty w czasie
 • Rezultaty minionego roku

Krok 5: Wybierz odpowiednie narzędzie pomiaru.

Jeśli twoje cele (patrz Krok 1) zawierają zwiększenie świadomości, postaw lub edukowanie, będziesz potrzebował przeprowadzić sondaż. Czy masz adresy e-mail i numery telefonów wszystkich osób, które chcesz przebadać? Jeśli chcesz mierzyć sprzedaż i leady, powinieneś mierzyć ruch na stronie www. Jeśli chcesz mierzyć relacje medialne, powinieneś wziąć pod uwagę następujące kryteria w swoich działaniach pomiarowych:

 • Wydźwięk artykułów prasowych
 • Wskaźnik share of voice w porównaniu z konkurencją
 • Wskaźnik share of discussion w porównaniu z konkurencją
 • Widoczność twojego rzecznika na tle rzeczników innych organizacji
 • Stopień, do którego przekazałeś kluczowe informacje
 • Stopień, do którego jesteś przychylnie lub nieprzychylnie pozycjonowany w kluczowych zagadnieniach
 • Publiczność, do której dotarłeś
 • Wyróżnianie się marki – widoczność twojej marki w obrębie danego tekstu
 • Dominacja artykułów – zasięg, w jakim twoja marka dominuje artykuły lub jest podrzędna w stosunku do innej marki
 • Artykuły będące wynikiem działań proaktywnych i reaktywnych
 • Cytowani kluczowi analitycy
 • Kluczowi reporterzy
 • Kluczowe tytuły
 • Kluczowe tematy lub zagadnienia
 • Typ artykułu (zaznacz wszystkie, które się stosują)
  • List do wydawcy
  • Artykuł wprowadzający
  • Opinia o produkcie
  • Streszczenie informacji o produkcie
  • Przegląd branży
  • Artykuł o konkurencji
  • Inne – jakie?
 • Kluczowe przekazy (wypisz wszystkie)
 • Zagadnienia branżowe
  • Wybierany pracodawca
  • Wybierana inwestycja (przewaga finansowa)
  • Wybierany dostawca (dobra/najlepsza wartość dodana)
  • Dobry uczestnik społeczności (corporate citizen)
  • Odpowiedzialny za środowisko
  • Globalne przywództwo
  • Inne – jakie?
 • Wyróżnianie się
  • Organizacja jest wzmiankowana w tytule, nagłówku lub śródtytule
  • Organizacja jest wzmiankowana w pierwszych 20% tekstu
  • Organizacja jest wzmiankowana w pozostałych 80% tekstu
 • Dominacja
  • Organizacja jest głównym punktem zainteresowania
  • Organizacja jest jedną z kilku wzmiankowanych
  • Organizacja jest jedynie wzmiankowana przelotnie
  • Inne – jakie?
 • Tematy (zaznacz wszystkie, które pasują)
  • Finanse
  • Zmiany w zarządzie
  • Wprowadzenie na rynek nowego produktu (wymień nazwy produktów)
  • Publikacje dotyczące kryzysu lub skandalu (wymień)
  • Fuzja lub przejęcie
  • Klienci
  • Działalność charytatywna
  • Branża
  • Inne – jakie?
 • Osoby wywierające wpływ i kluczowi wypowiadający się
  • Osoby wypowiadające się w imieniu firmy (wymień imiona i nazwiska)
  • Osoby wypowiadające się w imieniu konkurencji
  • Analitycy branżowi
  • Analitycy finansowi
  • Przedstawiciele władz
  • Edukatorzy
  • Inni – jacy?…
 • Inne do rozważenia:
  • Ile wycinków miesięcznie pojawia się na temat twojej organizacji i konkurentów (jeśli masz więcej niż 250 artykułów miesięcznie, powinieneś rozważyć analizę treści wspieraną komputerowo)
  • Jak często inni w twojej firmie raportują rezultaty?
  • Jak często twój szef/klient chciałby widzieć raport z pomiaru efektów działań PR?

Zdjęcie pochodzi z serwisu sxc.hu