Obecność marki w social media nie ma znaczenia dla dziennikarzy

Badanie Multi Communications pojawiło się jak na zamówienie. Ledwo ponad tydzień temu wspomniałam na konferencji UW, że przydałoby się sprawdzić wykorzystanie kanałów social media w Polsce – a pojawił się raport dotyczący wykorzystania social media przez dziennikarzy w ich pracy. Nie przypisuję sobie rzecz jasna żadnej siły sprawczej, bo realizacja takiego badania trwa przez znacznie dłuższy czas 😉

Kilka uwag o metodologii. Multi Communications przebadało dziennikarzy ze swojej bazy kontaktów. Pracownicy agencji przeprowadzili wśród nich sondaż – dzwoniąc i zadając pytania lub (w pojedynczych przypadkach, na prośbę dziennikarzy) przesyłając im formularz do samodzielnego wypełnienia. W ten sposób zostało zebranych 110 wypełnionych kwestionariuszy. Próba nie jest reprezenatywna, ponieważ nie dokonano tutaj żadnego losowania (zresztą, trudno by było spisać całą populację dziennikarzy w Polsce). Sam sposób badania jest tutaj bardzo charakterystyczny i zgadza się z tym, co zauważyłam podczas konferencji – jeśli PR-owcy badaja efekty swoich działań, liczą wycinki, ale jeśli chcą przeprowadzić badanie, korzystają z sondażu. Słabością sondażu w takich sytuacjach jest niestety to, że prosimy badanych o samodzielne szacunki, a te mogą być w niektórych sytuacjach mocno zawyżone lub zaniżone. Jednak w przypadku social media trudno byłoby też inaczej zbadać stan rzeczywisty (chyba, że macie jakiś pomysł?). Tyle metodologicznych dywagacji, przejdźmy do wyników.

Badani przez Multi Communications dziennikarze przyznają, że korzystają z social media zarówno prywatnie (75% dziennikarzy), jak i zawodowo (blisko 60% – przynajmniej raz w tygodniu).

To, czego w nich szukają, to głównie inspiracji (58% badanych), rzadziej komentarzy i opinii (28% badanych).

Najpopularniejsze wśród badanych dziennikarzy serwisy to kolejno blogi (30%), Facebook (20%), Wikipedia (16%), Youtube (15%), Goldenline (8%) oraz Twitter (7%); 4% badanych wskazało na inne serwisy. Tutaj zastanawiam się nad wrzuceniem blogów do jednego worka z nazwami poszczególnych serwisów – może potrzebne by było bardziej złożone pytanie, badające zarówno typ serwisu (tutaj taką kategorią są właśnie blogi), a równocześnie konkretne platformy wykorzystywane w ramach tego podtypu (np. mikroblogi – Twitter). Przy blogach warto by było również rozróżnić, czy to są blogi firmowe, czy blogi prowadzone przez ekspertów z danej branży (badania amerykańskie – Arket Web Media Survey – pokazują, że jest istotna różnica między wykorzystaniem jednych a drugich).

Zdecydowanie najlepiej pod kątem wiarygodności dziennikarze oceniają blogi (prawie 60% badanych). Jak zauważyli autorzy raportu, serwisy, które przez dziennikarzy są oceniane jako najbardziej wiarygodne, zarazem są wśród nich najbardziej popularne.

Badani dziennikarze oceniają serwisy social media jako wysoko atrakcyjne (ok. 60% badanych) i przeciętnie wiarygodne (ponad 60% badanych). Jednak obecność marki w serwisach social media nie uwiarygadnia dodatkowo tej marki w oczach dziennikarzy – ponad połowa z nich, bo aż 56% ocenia wiarygodność takiej marki jako przeciętną. (Ciekawe tak w ogóle mogłoby być porównanie tej odpowiedzi z odpowiedziami innych użytkowników social media).

Ogólnie rzecz biorąc – social media to dla dziennikarzy źródło inspiracji, które potem wymaga jeszcze dokładniejszego sprawdzenia. Obecność marki w social media wydaje się jednak nie mieć dla nich znaczenia (co by zgadzało się z cytowanymi przeze mnie wcześniej badaniami Arketi) – więc jeśli już wykorzystywać social media jako narzędzie kontaktu z dziennikarzami, najlepszym wydawałby się blog, jednak nie firmowy, tylko ekspercki, który mógłby im dostarczyć wskazówek do dalszych poszukiwań.

Źródła: Raport w wersji skróconej można pobrać stąd.

PS. Dziękuję Bartoszowi Lewickiemu z MultiCommunications za udostępnienie grafik.