94% dziennikarzy w USA korzysta z informacji PR

Badania przeprowadzone przez The George Washington University pokazują, w jaki sposób dziennikarze i redaktorzy w USA korzystają z różnych źródeł informacji, w tym – nowych mediów.

Najważniejsze wyniki badań:

  • Ponad 90% badanych używa w swojej pracy internetowych stron www. Ten odsetek praktycznie nie różni różni się w poszczególnych grupach wiekowych.
  • Najrzadziej używane są strony serwisów społecznościowych i podcasty. Najczęściej stosują je młodzi dziennikarze i redaktorzy o krótkim stażu pracy.
  • 94% badanych korzysta z informacji dostarczanych przez specjalistów PR.
  • W identyfikowaniu tematów i pracy nad nimi dla redaktorów i dziennikarzy najbardziej przydatne są strony www . Kolejne miejsce przypada specjalistom ds. PR. Podcasty i sieci społecznościowe są uważane za nieprzydatne.
  • Do monitorowania oddźwięku wśród czytelników za przydatne uważane są strony www i blogi; za nieprzydatne – konferencje, dzienniki handlowe, branżowe źródła informacji, strony sieci społecznościowych i podcasty.
  • Redaktorzy i dziennikarze stwierdzili, że otrzymywane przez nich niezamówione materiały PR powinny mieć  mniej promocyjny wydźwięk.
  • Ponad połowa redaktorów/dziennikarzy chciała otrzymywać niezamówione materiały prasowe tylko w formie czystego tekstu.

Pełny raport z badania „How the Press Uses and Values Public Relations and Other Media Resources” dostępny jest tutaj.

Zdjęcie pochodzi z serwisu sxc.hu