TNS Consumer Index

czyli kolejny projekt badawczy, w którym mam przyjemność brać udział.

Przedwczoraj TNS Polska uruchomiło platformę informacyjną Consumer Index,  która zawiera informacje o kondycji polskiego konsumenta zebrane podczas badań sondażowych, opinie o stanie polskiej gospodarki i gospodarstw domowych, uzupełnione o dane makroekonomiczne, analizę sytuacji nastrojów gospodarczych w mediach i komentarz ekspercki. Strona jest także dostępna w wersji na tablety i na smartfony. My jako Newspoint jesteśmy jednym z partnerów projektu (dostarczamy danych z analizy portali internetowych), drugim jest firma Goldensubmarine, odpowiedzialna za stworzenie serwisu.

Analiza nastrojów gospodarczych w mediach to ten kawałek, za który jestem odpowiedzialna. Do tej pory widziałam pomysły wskaźników opartych na częstości wystąpień w mediach słowa „recesja” (założenie jest takie, że częstotliwość pojawiania się tego słowa w mediach odzwierciedla aktualną fazę cyklu gospodarczego). My postanowiliśmy pójść nieco dalej i rozszerzyć samą grupę określeń charakteryzujących różne fazy cyklu gospodarczego. Tak powstały cztery wskaźniki: „koniunktura”, „popyt”, „zatrudnienie” oraz „inwestycje”, do których przypisaliśmy wybrane zwroty związane z fazami rozwoju gospodarczego oraz zwroty związane z fazami depresji gospodarczej. Sprawdzamy następnie, która grupa zwrotów w danym miesiącu przeważa,  i jak duża jest to różnica (procentowo), jeśli chodzi o o publikacje w portalach internetowych. Przyjęliśmy też założenie, że polskie portale piszą przede wszystkim o sytuacji gospodarek, które mają wpływ na stan polskiej gospodarki, nie zaś gospodarek, których sytuacja jest z polskiego punktu widzenia całkowicie obojętna. W dalszych etapach prac chcemy się dokładniej przyjrzeć, jak będzie zmieniać się sytuacja w mediach i czy będzie ona wpływała na to, co dzieje się w głowach polskich konsumentów.

Kolejna odsłona wskaźnika – za miesiąc. Zapraszam do regularnego zaglądania: www.tnsconsumerindex.pl (można też kliknąć w obrazek poniżej)