Raport idealny – poradnik PTBRiO

Czyli o czym każdy badacz i zamawiający badania pamiętać powinien.

Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii już jakiś czas temu opublikowało broszurkę „Raport idealny. Poradnik dla profesjonalistów oraz wyniki badań”. Jest to praca zbiorowa powstała na bazie badań wśród klientów agencji badawczych. Warto jednak wspomnieć, że publikacja skupia się na dobrej współpracy z klientem – raport z badań rynku i opinii ma duży wpływ na przebieg procesów biznesowych u klienta. „Dobry raport jest w stanie dużo zbudować, a zły może wiele popsuć”, pisze Mateusz Galica we wstępie.

Jaki jest zatem raport idealny, zdaniem autorów książeczki? Da się go streścić za pomocą kilku głównych myśli:

 • Dotyczy biznesu klienta. Jeśli brief badawczy jest zbyt ogólny, warto dowiedzieć się od klienta, jakie są realne biznesowe przyczyny zlecenia badania. Warto dopytać klienta o to, co rozumie on jako „raport idealny”. Brief musi zawierać informacje o:
  • otoczeniu rynkowym (klient, rynek, środowisko, konkurencja, historia marki),
  • problemie biznesowym, który ma pomóc rozwiązać badanie,
  • jakie działania mają zostać podjęte na podstawie wyników badania,
  • cele badania (co chce się przez badanie osiągnąć).
 • Warto pytać o to, kto w firmie klienta, poza zleceniodawcą, będzie czytał raport i pamiętać o tym, tworząc nasze opracowanie.
 • Warto doprecyzować kwestie związane z formatem raportu – rodzaj i liczba dokumentów, harmonogram dostarczania poszczególnych wersji, formę i zawartość raportu.
 • Dokument lub prezentacja z raportem powinny być proste, schludne i przejrzyste. Poradnik szczegółowo opisuje, jakie kryteria powinien spełniać każdy z typów dokumentu. Moim skromnym zdaniem warto zajrzeć też do książki „Slajdologia” Nancy Duarte – tam znajdziecie przykłady, jak czytelnie i przejrzyście przedstawiać wyniki badań w prezentacji.
 • Podział między danymi z badania, wnioskami i rekomendacjami powinien być klarowny. Raport musi mieć również logiczną strukturę.

Oczywiście, poradnik zawiera masę konkretów na każdy z tych tematów – dlatego bardzo Wam polecam jego lekturę. Mi samej z pewnością przyda się w codziennej pracy – pożytecznych i praktycznych wskazówek jest tutaj całe mnóstwo, a o ile mi wiadomo, do tej pory na rynku brakowało opracowania, które ukazałoby raport nie tylko jako ładny produkt, ale raport jako produkt tworzony w ścisłej współpracy z klientem. Klienci oczekują, że badacz nie tylko pokaże dane, ale będzie dla nich kimś w rodzaju doradcy, kogoś, kto poza pokazaniem danych pomoże danemu biznesowi w ich zinterpretowaniu. Dlatego „Raport idealny” to opracowanie dla wszystkich, którzy realizują jakiekolwiek badania. Badaczom przyda się w doskonaleniu ich pracy, ich klientom pozwoli zrozumieć, jak ważne dla powodzenia badania jest dokładne nakreślenie problemu i sytuacji organizacji.


Partnerzy