Raport badawczy: IAB Polska – E-konsumenci. Odzież

IAB Polska publikuje ostatnio serię raportów badawczych poświęconych różnym branżom w internecie. Ostatnio na tapetę została wzięta branża odzieżowa, co ma duży sens, patrząc na ostatnie wyniki innego badania IAB Polska, AdEx, które pokazują, że w ciągu ostatniego roku branża odzieżowa zanotowała najbardziej dynamiczny wzrost wydatków na reklamy – 59%.

Badanie „E-konsument” zostało po raz pierwszy zrealizowane przez IAB w 2013 roku. Według definicji, za e-konsumentów przyjęto wszystkich internautów w wieku min. 15 lat, którzy wydali pieniądze(w internecie lub poza nim) na którekolwiek z badanych produktów lub usług, przynajmniej raz na 12 miesięcy. Lista produktów i usług odzwierciedla kategoryzację w badaniu NetTrackMillwardBrown, choć niektóre kategorie zostały połączone. Kolejne raporty badawcze z cyklu “E-konsument”, skupiają się na najbardziej popularnych kategoriach produktów i usług.

raport badawczy

Metodologicznym punktem wyjścia badania był model „Consumer Decision Journey” stworzony przez McKinsey& Company, który jest modyfikacją klasycznego schematu marketingowego służącego do opisu kondycji marki na poszczególnych etapach procesu zakupowego. Pomiary badawcze zostały zrealizowane przez Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Interaktywny Instytut Badań Rynku za pomocą ankiet emitowanych na przestrzeni wydawców internetowych obejmujących łącznym zasięgiem ponad 90% polskich internautów w wieku 15+. Ankiety emitowano w okresach 8-26 kwietnia 2013 i 6-31 maja 2014. Próby ważono, aby dane były reprezentatywne dla ogółu polskich internautów.

raport badawczy

Oto najważniejsze wyniki badania w kategorii odzież:

  • 38% badanych kupuje odzież w internecie. W sieci odzież kupuje podobny odsetek kobiet (51%) i mężczyzn (49%) podczas gdy offline różnica jest dużo większa – 55% kobiet i 45% mężczyzn.
  • Najczęściej kupowanymi produktami są ubrania (78%) i buty (71%), w dalszej kolejności bielizna (53%).
  • Internet jest głównym źródłem wiedzy na temat branży odzieżowej – 59% badanych szuka w nim informacji na temat tej kategorii. W dalszej kolejności są znajomi i rodzina – 46%. Te dwa źródła uznawane też są za najbardziej wiarygodne.
  • Główne internetowe źrodła wiedzy na temat kategorii odzieży, to sklepy internetowe (45%), aukcje (36%), wyszukiwarki (33%), strony www marek, usług, produktów (29%).
  • W przypadku reklam jako źródła wiedzy, internauci najczęściej wskazywali na cztery ich typy: reklamy w mailach (27%), wyskakujące okienka (25%), reklamy graficzne na stronach www (24%) i serwisy społecznościowe (29%).
  • Internet jest dla badanych wspomagającym źródłem informacji – tam szukają informacji dodatkowych, jeśli dowiedzą się o produktach odzieżowych z innych źródeł. Wskazują na jego przydatność w trzech obszarach: w poszukiwaniu nowych produktów i usług, w poszukiwaniu informacji i opinii oraz przy wyborze oferty, produktu.

raport badawczy

Raport badawczy IAB Polska pokazuje zatem, że w branży odzieżowej internet zaczyna odgrywać ostatnio coraz większą rolę. Nawet, jeśli nie prowadzisz sprzedaży online, warto tym kanałem udostępniać dodatkowe informacje o swoich produktach i usługach i warto korzystać z różnych form reklamy internetowej.

Raport możesz pobrać ze strony IAB Polska.