Raport badawczy Discovery Networks – przyszłość reklamy telewizyjnej

Przypuszczam, że raport badawczy Discovery Networks i Future Foundation dotyczący reklamy telewizyjnej, powstał z pewnej określonej potrzeby: pokazania reklamodawcom, że mimo rosnącej popularności urządzeń z dostępem do internetu i wieloekranowości, ludzie nadal oglądają telewizję (ponad połowa respondentów – więcej niż trzy godziny dziennie), a reklama telewizyjna ma nadal znaczenie (i warto w nią inwestować).

Raport badawczy Discovery Networks, opracowany z Future Foundation oraz Research Now objął ponad 3000 widzów z 10 rynków CEEMEA: Polski, Bułgarii, Czech, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Turcji, Ukrainy, Węgier oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (CEEMEA). Na każdym z rynków przeprowadzono wywiady z 300 respondentami, a próby odzwierciedlały populację z dostępem do internetu.  Badaniu towarzyszyły również wywiady pogłębione z ekspertami branżowymi reprezentującymi wiele z tych rynków. Badanie przeprowadzone zostało w październiku 2013 r. przez firmę Research Now, natomiast wywiady z ekspertami odbyły się w lutym i marcu 2014 r.

Najważniejsze wnioski z badania przedstawiają się tak – tutaj skrót filmowy:

Dla tych z Was, co wolą czytać, oto streszczenie najważniejszych wyników raportu badawczego Discovery Networks:

  • Telewizja jest nadal wiodącym medium – ponad 50% konsumentów z krajów CEEMEA ogląda telewizję przez co najmniej 3 godziny dziennie, a w Polsce – 52,6% widzów.
  • Telewidzowie rozumieją, że reklama jest potrzebna – 71% widzów w badanym regionie zgadza się z twierdzeniem, że jakość telewizji ucierpiałaby bez reklamy, w Polsce wskaźnik ten wynosi 66%.
  • Sponsoring powoduje chętniejsze kupowanie marki przez trzech na dziesięciu respondentów.
  • Konsumenci wolą dłuższe i rzadsze bloki reklamowe. Większość z nich jest w stanie zapamiętać dziennie maksymalnie 5 reklam (70% badanych, w Polsce – 60%). Z tym pewnie nadawcy, którym zależy na większej liczbie reklam, pewnie niewiele są w stanie zrobić [A.M.].
  • 60% badanych (w Polsce – blisko połowa), uważa, że określone kanały telewizyjne emitują programy dobrej jakości. 38% badanych (w Polsce – 28%) potwierdza, że reklama w takich kanałach ma na nich większy wpływ. 
  • Badani potwierdzają, że reklama, która pojawia się równocześnie w różnych typach mediów, jest skuteczniejsza. Blisko 50% ankietowanych widzów (w Polsce – 40%) zaglądało do internetu aby dowiedzieć się więcej na temat produktu lub usługi właśnie reklamowanego w telewizji.
  • Konsumenci są zainteresowani personalizacją. Większość badanych (80%, w Polsce 86%) chciałoby mieć możliwość pomijania niektórych reklam, aby dotrzeć do tych, które są dla nich najbardziej interesujące. Ponad połowa uważa za przydatną reklamę w telewizji dopasowaną do ich preferencji, a również około połowa chciałaby mieć możliwość przejścia- za pomocą specjalnego przycisku na pilocie – z reklamy do ekranu umożliwiającego zakup reklamowanego produktu/usługi. Najlepiej zapamiętywane przez połowę konsumentów uważa też za najbardziej zapadające w pamięć te reklamy, które zwracają się bezpośrednio do adresatów.

Raport badawczy Discovery Networks możecie pobrać w pełnej wersji, klikając w poniższy obrazek:

raport badawczy