Polacy ufają badaniom społecznym i rynkowym

Wyniki wspólnego badania “Źródła Wiedzy” Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku oraz Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii wskazuje, że wyniki badań społecznych i rynkowych pokazują, że Polacy mają duże zaufanie do badań. Nawet większe niż do mediów.

Opinia publiczna o badaniach

Wyniki badań są traktowane jako najbardziej obiektywne źródło informacji funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Za godne zaufania uznało badania aż 63 proc. Polaków. Niższe odsetki Polaków ufają programom informacyjnym w mediach komercyjnych (56 proc.) i mediach publicznych (55 proc.), informacjom na Facebooku (51 proc.) czy komentarzom zamieszczonym w sieci (46 proc.).

Raport Źródła Wiedzy wskazuje, że Polacy postrzegają badania nie tylko w wymiarze zaufania, ale także użyteczności i sprawczości:

  • Co drugi Polak uwzględnia wyniki badań dokonując decyzji zakupowych
  • Prawie trzech na czterech Polaków jest przekonanych, że firmy zlecają badania aby ich produkty i usługi były jak najlepiej przystosowane do potrzeb konsumentów.
  • Polacy uważają, że dostęp do wyników rzetelnych badań jest istotnym komponentem demokracji (77 proc.), a same badania są ważnym źródłem wiedzy o Polsce i Polakach (57 proc.).
  • Blisko 60 proc. respondentów deklaruje, że opinie wyrażane w badaniach to sposób w jaki obywatele mogą wpływać na rządzących.
  • 66 proc. badanych uważa że warto brać udział w badaniach.

Ciekawym wątkiem raportu jest zjawisko, które można by określić jako “badawcze wykluczenie”. Otóż agencje badawcze najrzadziej kontaktują się z osobami starszymi, najsłabiej wykształconymi i o najniższych dochodach.

Biznes o badaniach

Jeśli chodzi o przedstawicieli biznesu, badania są przez nich wskazywane jako szóste z kolei źródło o konsumentach, konkurentach i rynku. Wybrało je 11 proc. badanych. Im większa firma, tym większa skłonność do korzystania z badań – są one źródłem wiedzy wskazanym przez 58 proc. respondentów. Wiąże się to się z gospodarowaniem większymi budżetami i zlecaniem wielu zadań podmiotom zewnętrznym – firma, która korzysta z usług agencji badawczej, jest też skłonna korzystać z usług agencji reklamowych, PR, digitalowych czy domów mediowych. 64 proc. przedstawicieli firm ocenia współpracę z agencją jako pozytywną dla wyników biznesowych firmy.

Dla małych firm barierą nie do przejścia są koszty – w 40 proc. odpowiedzi o brak współpracy z agencją badawczą pada sformułowanie “usługi badań agencji marketingowych są zbyt drogie”. Za to aż połowa badanych z takich firm prowadzi badania na własną rękę. Dość wysoki odsetek, bo aż 44 proc. respondentów nie prowadzi takich badań.

O badaniu “Źródła Wiedzy”

“Źródła Wiedzy” to projekt badawczy zrealizowany w połowie 2017 r. przez PTBRiO i OFBOR przy wsparciu Harvard Business Review Polska oraz Konfederacji Lewiatan. Badanie miało hybrydowy charakter i zostało zrealizowane na ogólnopolskiej próbie Polaków (GfK i IPSOS, N=2019) oraz na próbie firm.

Organizatorami badania były obchodząca w tym roku dwudziestolecie istnienia Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (www.ofbor.pl) oraz Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (www.ptbrio.pl). Projekt powstał przy współpracy Harvard Business Review Polska oraz Konfederacji Lewiatan oraz wsparciu firm GfK, Ipsos oraz Webankieta.

Więcej informacji na www.zrodlawiedzy.pl


Partnerzy