W branży badawczej dzieje się lepiej

Tak wynika z audytu Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) za rok 2013. Wzięło w nim udział 15 podmiotów, których obrót wyniósł 583 mln złotych netto. Większość firm, które wzięły udział w badaniu, miała za sobą dobry rok. Wygląda więc na to, że branża badawcza zaczyna powoli wydobywać się z recesji. 

Najważniejsze wyniki tego audytu:

  • Dynamikę rocznego wzrostu branży w 2013 oszacowano na poziomie 5%.
  • Firmy z udziałem krajowego kapitału radzą sobie nieco gorzej od struktur korporacyjnych z udziałem kapitału zagranicznego.  Dynamika ich wzrostu wyniosła -4%, natomiast obroty firm badawczych z udziałem kapitału zagranicznego wzrosły o 7%. Jest to zjawisko obserwowane już w poprzednich latach.
  • Obroty całej audytowanej branży powróciły do poziomu sprzed spadków z 2012 r.
  • Uwagę zwraca także sięgający 60% wartości rynku udział dwóch dużych struktur kapitałowych Kantar (TNS i Millward Brown) oraz Nielsen (ACNielsen Polska i AGB Nielsen Media Research).
  • Prognozy na ten rok dla branży badawczej są optymistyczne.

 

wyniki audytu OFBOR

I jeszcze krótka informacja o OFBOR. Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym wyłącznie instytuty badawcze, powołanym w celu kontroli przestrzegania norm etycznych oraz metodologicznych w badaniach opinii i rynku, a także działającym na rzecz publicznego zaufania do badań. Do OFBOR należy 21 instytutów badawczych.