Zamożni Polacy czytają prasę – raport LuxHub

W minionym tygodniu opublikowano raport “Obraz zamożnego konsumenta” opracowany przez LuxHub – strukturę Havas Media Group specjalizującą się w komunikacji marek luksusowych. Celem badania było poznanie i zrozumienie zamożnych Polaków – jak spędzają czas wolny i korzystają z mediów, jaki mają stosunek do luksusu i marek luksusowych i co decyduje o tym, że wybierają dobra z tego segmentu.

Podobni do zachodnich klas wyższych

Polscy zamożni w swoim zachowaniu w i życiowych postawach w coraz większym stopniu przypominają zachodnie klasy wyższe. Ważniejsze dla nich staje się coraz bardziej “być” (artości postmaterialne, rodzina, czas oraz doświadczenia) niż “mieć” (klasycznie ostentacyjne symbole statusu). Luksus dla nich oznacza dysponowanie własnym czasem i możliwość cieszenia się życiem (wskazywało na to 45 proc. badanych).

Marka luksusowa gwarantuje jakość

Dla największego odsetka badanych (41 proc.) marki luksusowe to przede wszystkim gwarancja wysokiej jakości. Informacje na temat tych marek polscy zamożni klienci czerpią od znajomych (90 proc.), z czasopism i gazet (60 proc.), a także z wystaw sklepowych. Topowe marki utożsamiane z luksusem to Luis Vuitton, Ferrari, BMW czy Mercedes.

Prasożercy

Polscy zamożni, w przeciwieństwie do ogółu populacji, bardzo regularnie czytają prasę codzienną. W przypadku kolorowych magazynów wśród badanych popularne okazały się być Wysokie Obcasy (zwłaszcza wśród kobiet), a także Newsweek, Polityka, Przekrój oraz Forbes i Harvard Business Review. Treści najciekawsze dla zamożnych to artykuły/reportaże o tematyce społecznej, artykuły o tematyce gospodarczej/ekonomicznej, artykuły o tematyce związanej z wykonywanym zawodem, podróże oraz wywiady.

Zestaw telewizyjny: TVN i YouTube

Połowa badanych codziennie ogląda telewizję. Najchętniej oglądane stacje oraz platformy to TVN, TVN24 oraz YouTube. Nieregularnie, średnio raz w tygodniu badani oglądają kanały tematyczne. Najczęściej wskazują takie jak: Discovery, Planete, Canal +, Canal + sport, Netflix, Kuchnia + czy Domo.

Wierni radiosłuchacze

Zamożni korzystają również z radia. Najczęściej słuchają go w samochodzie, podczas przemieszczania się po mieście oraz drogi z lub do pracy. Wymienione w badaniu stacje radiowe to TOK FM, RMF, ZET, Chili ZET oraz RMF Classic.

Uspołecznieni

Warto zwrócić uwagę na rosnącą rolę kanałów społecznościowych w procesie zakupowym marek z segmentu premium. 57 proc. badanych poszukuje porady u znajomych z Facebooka przed zakupem, a 33 proc. dzieli się opiniami o produkcie w social media. Trzecie miejsce pod względem istotności w ścieżce decyzyjnej konsumenta zajmuje oficjalna strona marki – 55 proc. badanych wskazało ją jako najważniejszy element procesu zakupowego.

Metodologia badania

Badanie Obraz Zamożnego Konsumenta 2017 składało się z dwóch części, ilościowej CAWI na próbie n=300 oraz jakościowej w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI.


Partnerzy