Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, z którym to wydziałem jestem związana (przygotowanie i obrona doktoratu, prowadzenie zajęć ze studentami dziennikarstwa) uruchomił własną pracownię badawczą – Laboratorium Badań Medioznawczych. Mieści się ono przy ul. Bednarskiej 2/4, w budynku dawnej Łaźni Teodozji Majawskiej, która wkrótce stanie się siedzibą całego Instytutu Dziennikarstwa.

Głównym celem powołania Laboratorium było stworzenie innowacyjnego zaplecza naukowo-technicznego umożliwiającego realizowanie zaawansowanych badań przekazów medialnych, nadawców oraz odbiorców komunikacji społecznej. Projekty badawcze realizowane za pośrednictwem LBM będą odpowiadały na klasyczne – za Haroldem Lasswelem (ojcem międzynarodowego medioznawstwa) – pytania: Kto komunikuje? Co komunikuje? Jak komunikuje? Do kogo komunikuje? Z jakim skutkiem komunikuje?

LBM_strona

Działalność Laboratorium Badań Medioznawczych (LBM) została zainaugurowana 7 listopada 2013 ubiegłego roku przecięciem wstęgi przez Dziekana WDiNP UW prof. Janusza Adamowskiego, Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa UW prof. Marka Jabłonowskiego oraz dr. Tomasza Gackowskiego, pomysłodawcę i kierownika LBM UW (tutaj możecie obejrzeć zdjęcia). Dwadzieścia dni później oficjalnie nominowano Radę Programową LBM, w której to pracach biorę udział (więc teraz już wiecie, jaką mam osobistą motywację do poruszania tego tematu). A jest czym się chwalić. Jak na placówkę uczelnianą,  Laboratorium jest wyposażone imponująco i przystosowane do realizowania badań takimi metodami, jak:

  • pomiary psychofizjologiczne – eyetracking (eye-tracker stacjonarny TOBI oraz rozwiązanie Mobile Device pozwalające badać użyteczność aplikacji mobilnych na telefonach komórkowych i tabletach)
  • zogniskowane wywiady grupowe (fokusownia z aparaturą rejestrującą audio-wideo, wyposażona też w sala z 50-calowy telewizor i odtwarzacz Blu-Ray, sala z lustrem weneckim)
  • eksperymenty projekcyjne – np. testy reklam, przekazów audiowizualnych, skuteczności perswazyjnej (sala z 50-calowym telewizorem i odtwarzaczem Blu-Ray oraz zestawem kina domowego)
  • monitoring mediów masowych – prasa: aparatura digitalizująca z zaawansowaną technologią OCR (półautomatyczna), radio i telewizja: aparatura rejestrująco-kodująca równolegle kilka stacji radiowych i kilkanaście kanałów telewizyjnych (deskrypcja i transkrypcja – automatyzacja i półautomatyzacja), internet: oprogramowanie do zautomatyzowanej agregacji treści internetowej (web crawling), przetwarzania (data mining), kategoryzacji oraz ilościowo-jakościowej analizy tekstu;
  • panel internautów – platforma do badań typu CAWI z kilkudziesięciotysięczną grupą aktywnych respondentów (te prace są na razie w planach)
  • badania sondażowe – studio CATI (15 boksów, wyposażenie komputerowo-telefoniczne, system random digit-dialing).

Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności znajdziecie tutaj.

Do tego w serwisie LBM – www.lbm.uw.edu.pl – zostały uruchomione bazy danych ułatwiające prowadzenie badań naukowych. Ich pełny spis możecie zobaczyć tutaj. Bazy będą sukcesywnie uzupełniane danymi, płynącymi z prowadzonych projektów. Co istotne – z tych danych będzie można też korzystać w prowadzeniu własnych badań. Ponadto, Laboratorium Badań Medioznawczych dysponuje programami pozwalającymi na pełną obsługę realizacji badań, jak też publikację wyników badań (obróbka graficzna, przygotowanie publikacji do druku etc.).

Kto może korzystać z usług Laboratorium? Jest ono przeznaczone dla trzech grup odbiorców. Pierwszą są pracownicy naukowi (Uniwersytetu Warszawskiego, ale nie tylko), którzy ubiegają się o granty i chcieliby przeprowadzić pilotaż swoich badań. Druga grupa to studenci, którzy chcieliby zdobyć praktyczne doświadczenie związane z przeprowadzaniem badań. Trzecia grupa to w końcu firmy i inne organizacje, dla których Laboratorium będzie także świadczyło usługi badawcze.

W grudniu ubiegłego roku, krótko przed Bożym Narodzeniem 2013, zainaugurował również swoją działalność portal Laboratorium Badań Medioznawczych UW – www.lbm.uw.edu.pl. Portal jest ściśle powiązany z pierwszym w Polsce wortalem medioznawczym Medioznawca.com. Specjalistyczny portal badawczy LBM UW ma być internetowym „oknem” Laboratorium Badań Medioznawczych UW – miejscem zamieszczania raportów badawczych, wniosków i analiz płynących ze zrealizowanych projektów badawczych, wreszcie portalem-bazą danych dla zarejestrowanych badaczy-medioznawców z całej Polski oraz – docelowo – z zagranicy, skąd będą mogli  czerpać nie tylko wiedzę, ale również surowe dane (dzięki wspomnianym bazom), które mogą następnie samodzielnie obrabiać i wykorzystywać we własnych projektach, pod warunkiem podania afiliacji LBM UW.

Zapraszam do regularnego odwiedzania stron internetowych LBM:
www.lbm.uw.edu.pl
www.medioznawca.com
i kanałów w mediach społecznościowych:
Slide-Share
YouTube
Facebook