Konsumpcja reklamy – raport badawczy IR Center

Konsumpcja reklamy jest różna w różnych pokoleniach: Młodsi użytkownicy większym zaufaniem darzą nowoczesne formy reklamy i promocji (np. media społecznościowe), starsze pokolenie odbiorców cechuje przywiązanie do mediów tradycyjnych – tak wynika z raportu badawczego IR Center „Badanie zaufania do źródeł reklamy”.

Zaufanie do różnorodnych źródeł informacji o produktach w dużej mierze zależy od wieku odbiorców.  Wyniki raportu badawczego IR Center są tutaj zgodne z wynikami innych badań, wskazujących profile konsumpcji mediów w różnych grupach wiekowych. I tak, jeśli chcemy dotrzeć do ludzi w wieku ponad 55 lat, powinniśmy zdecydować się na reklamę prasową, natomiast do osób w wieku poniżej 24 lat, powinniśmy zdecydować się na reklamy w kinach czy reklamy wideo w internecie. To, jak wygląda konsumpcja reklamy przez poszczególne pokolenia, powinno być wskazówką dla reklamodawców, jakie nośniki powinny być uwzględnione w komunikacji marketingowej.

Najważniejsze wyniki badania:

  • Osoby w wieku do 24 roku życia zdecydowanie częściej ufają reklamom na ekranie (kino, telewizja, internet).
  • Młodzi dorośli w przedziale 25 do 34 lat najbardziej słuchają rekomendacji swoich znajomych. Jest to związane z poleceniami określonych produktów i marek, które stają się popularne w danym środowisku.
  • Dorośli w wieku od 35 do 44 lat zwracają uwagę na informacje producentów. Co ciekawe, ta grupa wraca również do tradycyjnych mediów (artykuły w prasie).
  • Osoby w wieku 45-55 lat zdecydowanie najbardziej charakteryzuje niesłabnące zainteresowanie prasą oraz produktami lokowanymi w określonych programach.
konsumpcja reklamy

Źródło: IR Center

Dane ilościowe w badaniu konsumpcji reklamy, na podstawie których  przygotowano raport, zostały zebrane metodą CAWI za pośrednictwem panelu badawczego na reprezentatywnej próbie 1200 internautów. Część danych dotyczących wypowiedzi użytkowników została dostarczona przez SentiOne.

Za pomoc w opracowaniu tekstu dziękuję Paulinie Żmijowskiej.


Partnerzy