Premium Brands 2017 – wyniki badania

W tym roku ominęła mnie Gala Premium Brands 2017. W piątek rano miałam wystąpienie na konferencji, które wiązało się z koniecznością wyjazdu poza Warszawę wieczorem, we czwartek 27 kwietnia. Nie mogłam tego pogodzić z osobistym uczestniczeniem w gali, ale z zainteresowaniem poznałam tegoroczne wyniki badania – Osobą Wysokiej Reputacji został Jurek Owsiak, a 8 marek otrzymało tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.  

Jerzy Owsiak – Osoba Wysokiej Reputacji 2017

W tym roku po raz trzeci zbadano także reputację osób o ogólnopolskiej rozpoznawalności. Wśród silnych marek osobistych znaleźli się wybitni działacze, osobistości kultury, dziennikarze i sportowcy. Prestiżowy tytuł Osoby Wysokiej Reputacji Premium Brands 2017 otrzymał Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Marki Wysokiej Reputacji 2017  

Podczas uroczystej gali Premium Brands 2017 uhonorowano także wyróżniające się marki, które według respondentów są najbardziej wiarygodne i cieszą się najwyższą reputacją. Oto lista laureatów w kategorii.

Metodologia rankingu Premium Brand

Autorką metodologii badania reputacji jest prof. UW Dominika Maison, ekspert w dziedzinie badań rynkowych i społecznych. Badanie zostało przeprowadzone przez Maison&Partners na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna.

Osoba Wysokiej Reputacji

Respondenci biorący udział w badaniu Premium Brands 2017 oceniali wytypowane osoby, biorąc pod uwagę poziom zaufania społecznego, zaangażowanie i działalność publiczną oraz wiarygodność. Odpowiadali również na pytanie o wizerunek medialny postaci, a także, czy uznają tę osobę za kogoś godnego polecenia i wystawiliby jej referencje. Na podstawie udzielonych odpowiedzi został utworzony wskaźnik reputacji Premium Brand, przyjmujący wartości od 0 do 100.

Marki Wysokiej Reputacji

Badanie reputacji zostało przeprowadzone wśród osób znających daną markę lub firmę, które oceniły: zaufanie do marki, referencje (lojalność wobec marki), atmosferę medialną towarzyszącą marce, zaangażowanie społeczne (CSR), wizerunek marki (firmy) jako pracodawcy. Próba liczyła prawie 10 000 polskich konsumentów w wieku od 15 lat wzwyż. Łącznie przebadano reputację ponad 200 marek i firm w 20 kategoriach produktów i usług.