Badania reputacji marek Premium Brand

Badania reputacji marek są dla mnie bardzo ciekawym tematem. Swego czasu na potrzeby jednego ze zleceniodawców przygotowałam przegląd takich badań, dostępnych na polskim rynku. Dało się w jego ramach wyróżnić dwa rodzaje projektów badawzych.

Pierwszy typ badania reputacji marek to badania realizowane przez instytuty badawcze lub agencje reklamowe, w oparciu o metodologię własną, na potrzeby poszczególnych klientów. Ich funkcją jest budowanie przewagi konkurencyjnej („mamy własną, autorską metodologię”).  O ile instytuty badawcze szukają odpowiedzi na pytanie „jak jest?”, o tyle agencje reklamowe używają badania do diagnozy aktualnej komunikacji marki i do określenia, jak wizerunek marki powinien się zmienić na skutek prowadzonych działań komunikacyjnych.

Drugi typ badania reputacji marek jest realizowany dokładnie tak samo, ale bierze w nim udział większa liczba marek, która jest układana w ranking (czołowe miejsca rankingu udostępniane do wiadomości publicznej). Udział w takim badaniu jest dla marki formą sprawdzenia się, jak wypada na tle innych, i nobilitacją, jeśli zajmie czołowe miejsca w rankingu.

Tego typu badaniem na polskim rynku jest Premium Brand – projekt, w ramach którego od 2006 roku wybierane są Marki Wysokiej Reputacji. Ma wspierać działania promocyjne marek i firm. Piszę o nim nie bez powodu. Blog Anny Miotk jest patronem tegorocznej, dziesiątej już edycji badania Premium Brand.

badania reputacji marki

Autorką metodologii badania jest Dominika Maison, profesor UW oraz założycielka Domu Badawczego Maison. Dominika jest dla mnie niekwestionowanym autorytetem w zakresie badań, autorką wartościowych pozycji dotyczących badań i psychologii konsumentów. Jej zdaniem, reputacja marki jest istotnym wskaźnikiem jej rynkowego sukcesu: opiera się na niej wizerunek marki, determinuje wybory konsumentów i przyczynia się do ich lojalności.

Respondenci będą oceniać każdą markę w pięciu wymiarach składających się na globalny wskaźnik reputacji. Są to: zaufanie wobec marki, atmosfera medialna, społeczne zaangażowanie, marka/firma jako pracodawca, referencje (lojalność). Firmy, które zgłoszą swoje marki, otrzymają raport z badania przygotowany przez Dom Badawczy Maison. Będzie on zawierał informacje o wartości wskaźnika reputacji, oceny w poszczególnych wymiarach oraz uśredniona ocena całej kategorii na tle kategorii konkurencyjnych. Firmy biorące udział w rankingu będą mogły też poszerzyć badanie o dodatkowe pytania stworzone pod kątem ich konkretnych potrzeb, aby zdobyć kluczowe informacje dla planowania kampanii wizerunkowej firmy.

Jeszcze do wtorku, 31 marca b.r. można zgłaszać marki do tegorocznej edycji rankingu. Należy to zrobić przez formularz zgłoszeniowy na stronie Premium Brand. W kwietniu nastąpi realizacja badania konsumenckiego, a jeszcze przed wakacjami odbędzie się uroczysta gala z ogłoszeniem wyników tegorocznej edycji badania reputacji marek Premium Brand.

badania reputacji marek

Więcej o badaniu reputacji marek Premium Brand: www.premiumbrand.com.pl