Dziennikarze i social media 2012 – Multi Communications

Czyli wyniki kolejnego raportu Multi Communications.Pierwsze badanie na ten temat Multi Communications przeprowadziło na końcu 2011 roku, o czym pisałam w osobnej notce na ten temat. Po roku agencja ponownie zapytała dziennikarzy o ich stosunek do mediów społecznościowych. W badaniu wzięło udział 125 respondentów. Przypominam, że trudno tutaj mówić o reprezentatywności, bo uczestników badania nie losowano z jednej, ogólnopolskiej bazy dziennikarzy.

Oto najważniejsze wnioski z badania, a zarazem porównanie z poprzednią edycją:

  • dwie trzecie badanych dziennikarzy wykorzystuje social media w pracy zawodowej. W poprzedniej edycji było to 60%.
  • Informacje znalezione w social media oceniane są jako przeciętnie wiarygodne przez połowę badanych, a jako „wysoko wiarygodne” – przez 40% badanych.  
  • Większy odsetek badanych ufa blogom (52%). Poza blogami, wśród serwisów obdarzanych najwyższym zaufaniem znalazły się Facebook (17%) i Wikipedia (13%).
  • W pracy zawodowej dziennikarze najchętniej korzystają z blogów (używa ich 34% badanych). Drugim co do popularności medium społecznościowym jest Facebook – wskazało go 24% ankietowanych. Trzecie miejsce zajął serwis Youtube – korzysta z niego 12% badanych, ale niewiele rzadziej wskazywane są Wikipedia (11%) oraz Twitter (10%).
  • Ponad połowa badanych dziennikarzy traktuje media społecznościowe jako źródło inspiracji (twierdzi tak 53% badanych, o 5% mniej niż w ubiegłym roku).
  • Badani dziennikarze docierają do treści w social media na trzy sposoby: używając wyszukiwarek (23%), obserwując wpisy interesujących ich osób (23%) lub firm (20%).
  • Bardzo rzadko social media są wykorzystywane przez firmy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z dziennikarzem (ale częściej niż rok temu).
  • Zmniejszył się odsetek badanych, którzy postrzegają wiarygodność marek obecnych w social media jako przeciętną (z 56% do 49%). Wiarygodność marki obecnej w social media jest przez nieznacznie większy odsetek badanych postrzegana jako wysoka lub bardzo wysoka (41% badanych mówi tak obecnie, w porównaniu z 37% badanych w roku ubiegłym. Zwiększył się też odsetek dziennikarzy krytycznie podchodzących do marek obecnych w social media – są one postrzegane jako mało wiarygodne przez 10% badanych (w porównaniu do 7% w ubiegłorocznej edycji badania.
O czym świadczą te wyniki? Coraz większy odsetek badanych dziennikarzy zaczyna traktować social media jako jeszcze jedno źródło informacji i powoli przekonuje się do niego w swojej pracy zawodowej. Kontakty przez social media nie są jednak bezpośrednie: ani PR-owcy, ani dziennikarze nie dążą do bezpośredniej wymiany informacji, a jedynie wzajemnie się podglądają. Umacnia się też rola blogerów – dziennikarze zyskali w nich jeszcze jedną grupę branżowych ekspertów, z których opinii czy też tekstów chętnie korzystają. To ostatnie myślę, że bardzo ładnie wpisuje się w debatę o znaczeniu blogerów w działaniach marketingowych firm, jaka toczy się ostatnio na blogach Maćka Budzicha i Jacka Gadzinowskiego czy też podczas styczniowej edycji Czwartkowych Spotkań Social Media w Warszawie.
Co do badania, zastanawiałam się nad dwoma sprawami. Na pierwszą wątpliwość odpowiedzieli mi autorzy badania – porównując wykresy z tego i z ubiegłego roku wychodziły mi liczby zupełnie inne, niż w podpisach pod wykresami w tegorocznym raporcie. Okazało się, że autorzy badania nie odejmowali procentów, tak jak ja, ale jedną z liczb uznali za 100% i w odniesieniu do niej liczyli wzrosty lub spadki. Z kolei ja porównałam odsetki badanych. Niektóre pytania zostały też inaczej sformułowane. Na przykład jedna z kategorii pytania, czego dziennikarze szukają w social media, która wcześniej brzmiała „komentarzy i opinii”, została rozbita w tym roku na dwie kategorie „komentarzy ekspertów” i „opinii konsumentów”, co uniemożliwiło porównanie odpowiedzi.

Pełna wersja raportu „Dziennikarze i social media 2012” do pobrania na stronie Multi Communications. Poniżej najważniejsze dane w formie infografiki.