Wydatki reklamowe 2017 – Zenith

Wydatki reklamowe 2017 na internet przewyższą wydatki reklamowe na telewizję, a dynamika wzrostu rynku reklamoweg w Polsce wyniesie 2,5 proc. Zenith szacuje tegoroczną sumę inwestycji reklamowych na 7,083 mld PLN netto i zapowiada powolny, ale stabilny wzrost. Głównie dzięki dobrym nastrojom konsumentów, które skłaniają ich do większych i droższych zakupów.

wydatki reklamowe 2017

Wzrost internetu, spadek prasy w Polsce

Prognoza Zenith dla rynku polskiego:

 • Reklama telewizyjna spowalnia. Wydatki na reklamę w telewizji wzrosną o 0,6 proc. Mimo tego oraz mimo odpływu części budżetów do internetu, udział telewizji w rynku reklamowym nadal przekracza 50 proc.
 • Reklama internetowa wzrasta. Inwestycje w reklamę online rosną w stabilnym, dwucyfrowym tempie. W tym roku urośnie o 11,8%, a motorami tego wzrostu będą video online i programmatic oraz sektor e-commerce, w którym systematycznie rosną budżety reklamowe.
 • Reklama radiowa ma stabilną pozycję. Wydatki wzrosną o 2,3 proc. Dynamika wzrostu jest niższa niż w ubiegłych latach, ale pozycja radia jest stabilna. Niezmiennie dominują w nim dwa sektory – handel (elektro- i hipermarkety) oraz farmacja.
 • Budżety reklamowe na prasę jeszcze się skurczą. W tym roku będą miały miejsce dalsze odpływy budżetów i dwucyfrowy poziom spadków, zarówno w prasie codziennej (-16,9 proc.) jak i w magazynach (-14,5 proc.). Największe spadki, związane z ograniczeniem inwestycji spółek Skarbu Państwa, odnotowują prasa opiniotwórcza i dzienniki.
 • Kurczy się obszar reklamy zewnętrznej. Ma to miejsce na skutek wprowadzenia ustawy krajobrazowej i porządkowania przestrzeni miejskiej kurczy się liczba nośników, głównie typu Frontlight 6×3 i Billboard. Jednocześnie dynamicznie rośnie oferta nośników typu Citylight, co ma związek z budową nowych wiat przystankowych w największych miastach Polski. Według prognozy Zenith rynek OOH skurczy się w tym roku o 1,1 proc.
 • Kino powinno zanotować nieznaczne wzrosty. Zeszły rok był rekordowy – do kin przyszło 52 miliony widzów. Początek roku napawa optymizmem dzięki bardzo dobrym wynikom filmów „Sztuka Kochania”, „Sing” oraz „Ciemniejszej Strony Greya”. Według prognozy Zenith 2017 rok przyniesie reklamie kinowej wzrost o 1,3 proc.

wydatki reklamowe 2017

Wydatki reklamowe 2017 na świecie – social media górą

Prognoza Zenith dla globalnego rynku reklamowego:

 • Globalny rynek reklamowy zanotuje stabilne wzrosty w kolejnych latach. Od początku tej dekady globalny rynek reklamowy rósł stabilnie o 4-5% rocznie i według analityków Zenith utrzyma to tempo wzrostu do 2019 roku. W 2017 roku wzrośnie o 4,4%, osiągając wartość 567 mld USD, podobnie w kolejnych latach.

wydatki reklamowe 2017

 

 • Obniża się dynamika wzrostu rynku reklamy online. W 2015 roku ten segment reklamy wzrósł o 20%, w 2016 dynamika wzrostu obniżyła się do 17% i według prognoz Zenith będzie malała w kolejnych latach − w 2017 roku wyniesie 13 proc., w 2018 spadnie do 12 proc., a w 2019 − do 10proc.. Rynek reklamy internetowej dojrzewa i dla zapewnienia jego trwałego wzrostu kluczowe jest, by platformy i wydawcy reagowali na obawy reklamodawców dotyczące widoczności reklam czy wyświetlania ich w nieodpowiednim otoczeniu.
 • Wydatki reklamowe 2017 w social media przewyższą wydatki na reklamę w dziennikach. Sięgnie ona w 2019 roku kwoty 55 mld USD, przewyższając łączną kwotę nakładów na reklamę w dziennikach, która wyniesie 50 mld USD.
 • Reklama w social media jest najszybciej rosnącym segmentem reklamy internetowej. W 2016 roku wydatki na nią wzrosły o 51 proc. i według prognoz Zenith do 2019 roku będą rosły średnio o 20 proc. rocznie.
 • Wydatki reklamowe 2017 w prasie codziennej spadają o 5 proc. rocznie, w miarę jak zmniejszają się nakłady dzienników. Ten segment reklamy kurczy się systematycznie od 2007 roku, kiedy osiągnął szczytową wartość 113 mld USD, i do 2019 roku jego wartość wróci do poziomu z 1985, i to bez uwzględnienia inflacji.
 • Rynek reklamowy rośnie dzięki światowym metropoliom. Zenit przypisał wydatki na reklamę do poszczególnych miast, szacując wartość reklam kierowanych do ich mieszkańców. I tak 10 największych światowych metropolii będzie miało 11-procentowy udział we wzroście globalnych wydatków reklamowych w latach 2016-2019. Warszawa, z sumą wydatków reklamowych na poziomie 264 mln USD, znalazła się dopiero na 264 miejscu listy.

wydatki reklamowe 2017

Źródło: Zenith


Partnerzy