Reklama internetowa: raport IAB AdEx 2015H1

Reklama internetowa nadal ma się dobrze – pokazują wyniki najnowszego raportu IAB AdEx za pierwsze półrocze 2015.

Dynamika wartości reklamy internetowej utrzymała dwucyfrowy indeks wzrostu – 15,7 proc., a w stosunku do pierwszego kwartału zwiększyła tempo rozwojowe. Wartość komunikacji cyfrowej wyniosła aż 1,45 mln złotych (więcej o 196 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku wcześniejszym). Z kolei dynamika wzrostu wartości reklamy cyfrowej powoduje, że rok 2015 może zakończyć się rekordowym wynikiem 3 mld złotych.

reklama internetowa

Źródło: IAB

Głównym motorem rozwojowym jest nadal reklama graficzna, która wzrosła o 26 proc. i zwiększyła swój udział prawie o 4 punkty procentowe. Reklama graficzna zawdzięcza wzrost przede wszystkim wideo online (wzrost o 33 proc.) oraz reklamie w social mediach (104 proc.). Wzrosty zanotowały również pozostał formaty poza e-mailem, który stracił aż 8 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Warto też zwrócić uwagę na niezwykle dynamicznie rosnące wydatki na reklamę mobilną.

reklama internetowa

Źródło: IAB

Reklama internetowa – najważniejsze dane:

  • duży udział w rozwoju reklamy graficznej należy do wideo online (33%),
  • reklama SEM zajęła drugie miejsce w klasyfikacji, odnotowując przeciętny przyrost o 11%,
  • e-mail marketing zmniejszył znacząco swoją wartość w porównaniu z rokiem ubiegłym o ok. 5 mln zł,
  • szczególny wzrost (+282%) wydatków na reklamę należy do urządzeń mobilnych w porównaniu ze społecznościami social media (+104%), które zajmują tylko 9% w klasyfikacji,
  • najwięcej wydatków na reklamę cyfrową poniosły branża motoryzacyjna (19% udziału) oraz finansowa (11%),
  • najmniej w reklamę zainwestowały branże edukacyjna (1%) oraz chemia gospodarcza (0%).
reklama internetowa

Źródło: IAB

Za pomoc w opracowaniu materiału dziękuję Paulinie Żmijowskiej.