PRSA: przykład standardów mierzenia efektów PR

Przykład standardów mierzenia efektów public relations – prezentacja stworzona przez grono ekspertów z Amerykańskiego Stowarzyszenia PR (Public Relations Society of America, PRSA).

Slajdy pokazują ostateczne rezultaty biznesowe, jakie osiąga się dzięki prowadzeniu działań PR, w kilku aspektach: finansowym, reputacji, wpływu na pracowników, public affairs. Jest też trochę o ustalaniu punktów odniesienia pomiaru (benchmarków). Polecam – można wykorzystać w Waszych dyskusjach z klientami/zarządami/współpracownikami, gdy ktoś Was pyta, czy public relations w ogóle działa.