Social media w marketingu – wyniki badań TNS

Marketerzy muszą uświadomić sobie potęgę płynącą z social media i nauczyć się ją wykorzystywać – tak w dowolnym tłumaczeniu można by przedstawić wniosek, który wynika z badań przeprowadzonych przez TNS media intelligence/Cymfony. Prawie 50% marketerów z Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Francji uważa, że social media są istotnym składnikiem komunikacji biznesowej i w związku z tym powinny być monitorowane (oraz powinno się na nie przeznaczać znaczące środki).

Badanie pokazało, że marketerzy traktują social media poważnie, a 95% z nich twierdzi, że znaczenie social media w ciągu najbliższych pięciu lat jeszcze wzrośnie. Trzy główne zastosowania social media w marketingu, jakie widzą badani, to:

  • uzyskanie wglądu w zachowania konsumentów (twierdzi tak 37% badanych),
  • budowanie świadomości marki (21%),
  • zwiększenie lojalności klientów (18%).

W podejściu do stosowaniu social media w komunikacji biznesowej można zaobserwować dwa główne nastawienia. Bardziej entuzjastycznie nastawieni są marketerzy określeni mianem „rewolucjonistów”, ci, którzy najwcześniej zaczęli korzystać z nowych mediów w swojej pracy. Grupa druga, wolniej wdrażająca nowe narzędzia i nazwana przez badaczy „poczekamy-zobaczymy”, prezentuje bardziej umiarkowane poglądy.

Zdjęcie pochodzi z serwisu sxc.hu


Partnerzy