NetSprint/NewsPoint w AMEC

No i stało się. Jako pierwsza firma w Polsce należymy do AMEC – Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomiaru i Oceny Komunikacji.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomiaru i Oceny Komunikacji (The International Association for Measurement and Evaluation of Communication, AMEC), zrzesza firmy świadczące usługi związane z analizą treści przekazów medialnych i badaniami działań komunikacyjnych. Obecnie należą do niego firmy z 32 krajów. AMEC został powołany w 1997 roku w Londynie i wówczas zrzeszał 7 firm. Wzrost imponujący, co świadczy o tym, że idea mierzenia efektów komunikacji (w tym public relations) cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Korzyści z członkostwa jest wiele: dostęp do najnowszej wiedzy na temat pomiaru i oceny efektywności działań komunikacyjnych, a także do najlepszych praktyk stosowanych na najbardziej rozwiniętych tym względem rynkach, możliwość wymiany doświadczeń z osobami specjalizującymi się w pomiarze efektów komunikacji z całego świata. Ostatecznie skorzystają na tym klienci NewsPoint, bo dostaną od nas usługi (na przykład analizy i raporty ) zgodne z najnowszymi międzynarodowymi standardami.

A już jutro w Barcelonie rozpoczyna się 3-dniowa konferencja 2nd European Summit on Measurement zorganizowana przez AMEC właśnie. W planach między innymi praca nad wspólnymi standardami branżowymi odnośnie mierzenia komunikacji. „Zabronić stosowania ekwiwalentu reklamowego!”, grzmiał już Barry Leggeter, szef AMEC, na dyskusyjnej liście branżowej. Oj, będzie ciekawie…

Relacja wkrótce – tak szybko, jak pozwoli mi na to wzrok mocno nadwyrężony korektą doktoratu.