Niemcy najbardziej zaawansowani w pomiarze PR

Nowa inicjatywa edukacyjna dotycząca pomiaru działań PR, podobna do działań prowadzonych przez amerykański Institute for Public Relations, powstała na rynku niemieckim. To portal Communication Controlling, redagowany przez ekspertów z lipskiego uniwersytetu oraz grupę roboczą „Value Creation through Communication”, utworzoną przez niemieckie stowarzyszenie DPRG (Deutsche Public Relations Gesellschaft). Także w Niemczech, w Berlinie, w dniach 10-12 czerwca 2009 r., odbędzie się też pierwsze seminarium European Summit on Measurement, zorganizowane przez AMEC (International Association for Measurement and Evaluation of Communication) i Institute for Public Relations. Potwierdzałoby to mój domysł, że po rynkach amerykańskim i brytyjskim, to rynek niemiecki jest najbardziej zaawansowany we wdrażaniu nowych trendów i narzędzi public relations, a także, jeśli chodzi o rozwój public relations jako dyscypliny wiedzy.