Internetowa Kultura Obrażania 2017 – raport IAB Polska

Niedawno ukazała się raport IAB Polska Internetowa kultura obrażania 2017 . Jest to trzecia odsłona badania. Jego wyniki pokazują, że wbrew utartym przekonaniom odsetek wypowiedzi przekraczających granice kultury, wciąż jest w internecie marginalny. Większość obraźliwych wpisów dotyczy polityki, która wywołuje najbardziej gorące dyskusje w sieci. Spada liczba osób, które sądzą, że w sieci jest się anonimowym.

Najwięcej negatywnie nacechowanych wpisów na forach i w komentarzach do artykułów

Analizy przeprowadzone w 2011 i w 2013 roku pokazały, że – w zależności typu serwisu internetowego znajduje się na nich od 0,5 do 0,9 proc. postów. W 2016 roku najniższy odsetek tego rodzaju wpisów zanotowano w przypadku blogów – utrzymuje się on na poziomie poniżej 1 proc. W przypadku społeczności wynik ten nieznacznie wzrósł w 2016 roku do około 2 proc. Większy wzrost zanotowano w przypadku postów na forach i w komentarzach do artykułów – z poziomu około 1 proc. w roku 2011 do prawie 5 proc. w 2016 r.

internetowa kultura obrazania 2017

Polityka budzi największe emocje

Najwięcej negatywnie nacechowanych wpisów dotyczyło polityki, co wynika z silnej polaryzacji dialogu społecznego dotyczącego zagadnień światopoglądowych, widocznej we wszystkich mediach.

Nieliczni internauci przekraczają granice

Jedynie kilka procent badanych w ramach projektu Internetowa kultura obrażania 2017 przyznało, że w swoich wpisach zdarza im się używać wulgaryzmów czy obrażać innych. Udział takich deklaracji nieznacznie wzrósł w porównaniu do 2011 roku. Ich skala koresponduje także z odsetkiem badanych, którzy stwierdzili, że zdarza im się żałować tego, co napisali i usuwać takie treści (3 proc).

internetowa kultura obrazania 2017

Więcej humoru w sieci

Zdecydowanie zwiększył się odsetek internautów, którym zdarza się żartować w swoich postach – z 21 proc. w roku 2011 do 59 proc. w roku 2016. Może oznaczać to, że rośnie ogólny poziom swobody wypowiedzi w sieci. Dzięki temu więcej jest postów humorystycznych niż przekraczających kulturę.

Internet nie taki zły, jak go malują

W ciągu ostatnich pięciu lat spadł odsetek osób, które uważają, że w sieci często pojawiają się treści przekraczające granice kultury, a znacznie wzrosła liczba internautów, według których często do takich sytuacji dochodzi w tradycyjnych mediach. Tymczasem to internet wciąż ma najgorszą reputację wśród badanych form komunikacji.

 

internetowa kultura obrazania 2017

Wiemy, że nie jesteśmy anonimowi

Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się postrzeganie anonimowości online. W 2011 roku 54 proc. internautów uważało, że internet pozwala na anonimowość wypowiedzi, w roku 2016 odsetek ten spadł do 26 proc. Dla zdecydowanej większości internautów sieć jest przestrzenią publiczną.

Metodologia badania

Projekt badawczy Internetowa kultura obrażania 2017 składa się z dwóch analiz – ankiety przeprowadzonej wśród internautów oraz analizy treści zastanych w polskiej Sieci. W ramach badania internautów w dniach 15–30 listopada 2016 roku zrealizowano 1121 wywiadów. Próba została dobrana za pomocą zaproszeń wyświetlanych (ROS) na stronach Onet-RASP i Wirtualnej Polski, dzięki czemu zasięg osiągnięty w badaniu wyniósł około 70% polskich internautów. Badana grupa objęła osoby w wieku 15 i więcej lat, a dane zostały zebrane przez Webankieta za pomocą kwestionariusza w wersji elektronicznej. Próba została przeważona z wykorzystaniem wagi analitycznej opartej o płeć, wiek i częstotliwość korzystania z sieci. Wsparcie merytoryczne zapewniły Polskie Badania Internetu (PBI), zaś naukowe Uniwersytet SWPS oraz Instytut Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. W ramach analizy treści zakodowano 1326 postów, które zostały wylosowane z treści zmonitorowanych przez Newspoint.

Szczegółowe wyniki raportu: https://iab.org.pl/badania-i-publikacje/raport-internetowa-kultura-obrazania/