Billboardy rekrutacyjne – przykład pomiaru

Pewna firma z miasta A wykupiła kilka billboardów w mieście B, gdzie w konkurencyjnych firmach pracowali ludzie o poszukiwanej przez nią specjalności. Billboardy wisiały w dobrze widocznych miejscach na trasach dojazdu do tamtych firm z centrum B.

Po zrealizowaniu kampanii okazało się jednak, że firma outdoorowa nie jest w stanie ocenić jej efektów – billboardów było jej zdaniem za mało. W tej sytuacji jako mierniki efektywności zaproponowałam: policzenie ilości podań, jakie spłynęły z tamtego miasta, sprawdzenie ruchu na stronach internetowych przychodzącego z miasta B w czasie trwania kampanii, opcjonalnie przegląd forów internetowych zawierających dyskusje o pracodawcach. Proste? Proste.