Strategia public relations – plan działań PR

Strategia public relations powinna być punktem wyjściowym prowadzenia działań PR. Aby móc te działania skutecznie realizować, potrzebujesz planu, który powie Ci, jak masz prezentować firmę, produkt lub usługę, jakie narzędzia public relations wybrać, jak oceniać efekty. Dlatego właśnie potrzebujesz strategii public relations.

Strategia public relations to dokument, który składa się z kilku podstawowych części. Przede wszystkim dokonuje analizy strategicznej public relations – czyli określa sytuację wyjściową, charakteryzując organizację lub produkt/usługę i dotychczasową komunikację. Kolejna część to strategia właściwa, zawierająca szczegółową analizę grup docelowych, charakterystykę celów – zarówno biznesowych, jak i komunikacyjnych, charakterystykę głównego konceptu strategii (big idea) i kluczowych przekazów (tych, które będziemy konsekwentnie powtarzać w toku prowadzenia działań), propozycję zestawu narzędzi public relations oraz propozycję oceny skuteczności public relations. Czasem strategia może składać się z kilku „podstrategii”, tzw. taktyk jeśli każda z grup docelowych wymaga trochę innej specyfiki komunikacji. Tak przygotowana strategia pozwala na prowadzenie działań public relations, które są zgodne z zamierzonym wizerunkiem produktu, wewnętrznie spójne i budują silny wizerunek promowanej organizacji, produktu lub usługi.

Przygotowując strategię public relations, warto pomyśleć również o tym, jak będą oceniane jej efekty. Liczba wycinków prasowych, ich wydźwięk czy ekwiwalent reklamowy to nie są miary wystarczające, aby powiedzieć, czy realizowane działania komunikacyjne przełożyły się na działalność biznesową organizacji. Warto już na etapie tworzenia strategii public relations tak zaplanować pomiar skuteczności public relations, aby móc pokazać zarówno zasięg prowadzonych działań, reakcję publiczności, jak też zmiany w świadomości odbiorców kampanii, które dokonały się pod jej wpływem oraz ostateczny efekt biznesowy.

Dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu w tworzeniu strategii public relations i strategii marek, znajomości polskiego rynku mediów oraz eksperckiej wiedzy w zakresie oceny i mierzenia efektów, zyskasz starannie opracowaną strategię PR. Jeśli jesteś zainteresowany mediami społecznościowymi, otrzymasz dodatkową strategię social media. Poza samym przygotowaniem planów, oferuję wsparcie w ich realizacji.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej lub powierzyć mi przygotowanie strategii PR, skontaktuj się ze mną: kontakt(at)annamiotk.pl lub + 48 604 151 295.