Badanie desk research

Desk research (analiza źródeł wtórnych, badania źródeł zastanych) to technika badawcza, która polega na analizie już dostępnych danych i informacji. Często jest to badanie wstępne, realizowane przed podjęciem właściwego badania – pozwala się zorientować, czy ktoś przed nami nie szukał już wcześniej odpowiedzi na interesujące nas pytania badawcze. Pozwala również zgromadzić informacje o lukach badawczych – czyli tych zagadnieniach, którymi nikt wcześniej się jeszcze nie zainteresował. Czasem desk research pełni  funkcje badania właściwego.

Dzięki zastosowaniu desk research można zaoszczędzić wydatków na badania i skupić się na tych zagadnieniach, które dla danego badania będą unikalne. Metoda też jest stosunkowo tania i łatwa w realizacji – nie wymaga pracy w terenie, nie trzeba budować kwestionariuszy czy zatrudniać osób potrzebnych do realizacji tego badania. Źródłami informacji w badaniu desk research są bowiem wcześniejsze raporty rynkowe, biuletyny, prasa, internet, katalogi czy zestawienia danych statystycznych.

Za pomocą badania desk research łatwo zidentyfikujesz, co na dany temat i gdzie mówi się w sieci, jacy liderzy opinii wypowiadają się w danym temacie i jakie jest nastawienie do tego tematu internetowej publiczności.

Dzięki mojej kompetencji w posługiwaniu się internetem i docieraniu do wartościowych źródeł informacji, przygotuję dla Ciebie rzetelne, pogłębione badanie, zawierające wszelkie potrzebne informacje. Moim atutem jest także solidne wykształcenie akademickie, dające dobre podstawy metodologiczne do realizowanych przeze mnie badań.

Dowiedz się więcej lub zamów badanie desk research: kontakt(at)annamiotk.pl lub + 48 604 151 295.