Badania sondażowe

Badania sondażowe to najpopularniejsza metoda badawcza. Wynika to z kilku charakterystycznych cech tych badań: przynależności do grupy metod ilościowych, standaryzacji i reprezentatywności.

Ponieważ są metodą ilościową, nadają się do pokazywania zasięgu zjawisk – na przykład ile procent polskich internautów kojarzy kampanię marki czy też jest potencjalnie zainteresowana nowym produktem. Standaryzacja polega na stosowaniu jednolitego narzędzia badawczego – kwestionariusza. Większość badanych w tym badaniu odpowiada na te same pytania, dlatego łatwiej jest później dokonać analizy wyników.

Badania sondażowe są też reprezentatywne, co oznacza, że wnioski z badania wykonanego na próbie możesz odnosić do całej populacji, z której wylosowana została ta próba. Dobrym przykładem są tutaj badania preferencji politycznych – chociaż badamy mniejsze próby, wnioski odnosimy na wszystkich dorosłych Polaków. Takie badania charakteryzują się wysoką trafnością (dokładniej odzwierciedlają rzeczywistość), a dzięki ustalonym przez firmy badawcze procedurom realizacji tych badań i zebranym przez lata doświadczeniom są też bardzo rzetelne.

Jednak badania sondażowe możesz prowadzić też na mniejszych próbach, niekoniecznie losowych. Takie badania wykonuje się badając mniejsze populacje – na przykład klientów czy pracowników danej firmy, blogerów, itp. Wówczas wyniki badania możesz odnieść wyłącznie do grupy przebadanych przez siebie osób.

W działaniach komunikacyjnych badania sondażowe mają różnorodne zastosowania. Przede wszystkim pokazują, jaka jest świadomość marki i czy na skutek prowadzenia działań komunikacyjnych świadomość ta uległa zmianie. Za ich pomocą można badać również jakość i odbiór samych działań komunikacyjnych, wizerunek marki, pozycjonowanie marki wśród innych marek ze swojej kategorii, i wiele innych tematów związanych z prowadzeniem działań komunikacyjnych.

Oferuję realizację badań sondażowych, zarówno na próbach nielosowych, jak i losowych, dzięki sieci partnerów zewnętrznych. Moja wiedza i doświadczenie badawcze pozwoli mi na skonstruowanie odpowiedniego kwestionariusza, a doświadczenie w testowaniu paneli internetowych – na wyeliminowanie błędów narzędzia. Wynikiem badania będzie raport z wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi Twojej organizacji, marki, produktu lub usługi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze mną: kontakt(at)annamiotk.pl lub + 48 604 151 295.