Audyt social media

Audyt social media i strategia social media są nierozłączne – bez dobrze przeprowadzonego audytu trudno zaplanować strategię działań w social media czy też zdecydować o tym, które kanały social media warto wykorzystać w prowadzeniu działań komunikacyjnych.

Audyt social media, podobnie jak audyt public relations, warto wykonać w sytuacji zmian: planowanego rozpoczęcia komunikacji w social media, zmiany w strategii social media, zmiany osoby odpowiedzialnej za media społecznościowe, zmiany przełożonych czy istotnych zmian organizacyjnych (fuzja, przejęcie). Może być też stosowany cyklicznie, do całościowej oceny działań przeprowadzonych w mediach społecznościowych.

Badanie to pozwala się zorientować, jak do tej pory były realizowane działania w mediach społecznościowych. Pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy komunikacja była spójna, czy angażowała społeczność i przyczyniała się do jej wzrostu, czy przyczyniała się do zrozumienia celów biznesowych organizacji. Przykładowe pytania, jakie zadawane są podczas audytu, znajdziesz we wpisie na moim blogu „Audyt social media – jak go przeprowadzić”.

Moja znajomość kanałów social media, ich specyfiki oraz zasad komunikacji w nich panujących spowoduje, że otrzymasz badanie zrealizowane z zachowaniem wszelkich reguł sztuki. To, na co możesz liczyć, to również dogłębna analiza, syntetyczna prezentacja najważniejszych wniosków oraz wartościowe rekomendacje pod kątem powstającej strategii social media.

Dowiedz się więcej lub zamów badanie: kontakt(at)annamiotk.pl lub + 48 604 151 295.