Ocena efektywności narzędzi komunikacyjnych

Skoro organizacje przeznaczają ogromne budżety każdego roku na broszury, raporty roczne, filmy korporacyjne, materiały promocyjne i inne narzędzia komunikacyjne, warto spróbować ocenić ich efektywność. Tak twierdzą autorzy wpisu na blogu intelligent measurement, którzy opracowali broszurę (OwlRE „Evaluating communication products”), dotyczącą oceny narzędzi komunikacyjnych . Zaproponowali też listę pytań, która może być swego rodzaju check-list,  pomocną w ocenie efektywności narzędzi.

  • Czy narzędzie jest cenione za wysoką jakość? (design, zawartość)
  • Czy jest to produkt skierowany do właściwych publiczności?
  • Czy produkt jest osiągalny i dostępny dla zamierzonych grup docelowych?
  • Czy produkt jest używany w sposób, w jaki to zaplanowano – i do jakich jeszcze innych, niezamierzonych celów?
  • Co produkt wniósł w szerszą komunikację i realizację celów organizacji?
  • W jaki sposób należałoby poprawić kolejne edycje produktu (design, dystrybucja i promocja)

Aby odpowiedzieć na te pytania, należy zdaniem autorów bloga intelligent measurement, zastosować kombinację różnych metod badawczych: wywiadów kwestionariuszowych i analiz statystycznych. Można też posłużyć się przykładami konkretnych produktów (case studies), szkoda tylko, że autorzy nie precyzują, w jaki sposób. Mogę przypuszczać, że chodzi o zastosowanie tych wszystkich elementów, które pojawiły się już w innych przykładach oceny.

Istotnym elementem oceny jest prześledzenie sposobu dystrybucji i promowania produktu, a także naszkicowanie mapy pokazującej, w jaki sposób produkt był używany. Oto przykładowa mapa dla narzędzia komunikacji, które zaplanowano jako narzędzie szkoleniowe i pomoc naukową (pochodzi ona z broszury. Okazało się jednak, że narzędzie to było stosowane jako narzędzie pracy (przewodnik do projektowania produktów) oraz jako instrument wsparcia polityki organizacji – inspirując zmianę norm prawnych przez instytucje rządowe i będąc narzędziem wywierania wpływu stosowanym przez organizacje pozarządowe.