Jak sprawdzić rotację pracowników w firmie?

Nader interesujący pomysł na uzyskanie danych dotyczących czasu zatrudnienia pracowników w firmach podał Jeremiah Owyang. Mianowicie, przyjrzał się on profilom firm na Linkedin i danym odnośnie średniego czasu zatrudnienia w danej firmie. Jak wiadomo z teorii HR, im dłuższy przeciętny czas zatrudnienia, tym bardziej może świadczyć to o tym, że firma stwarza dobrą atmosferę, ma dobrą komunikację wewnętrzną i inwestuje w kadry. Co prawda, sam Owyang stwierdził, że nie wszyscy pracownicy firm mają swoje profile na Linkedin, w związku z tym tak uzyskane informacje mogą być niepełne.

Jednak mimo to pomysł jest ciekawy – może przydać się na przykład kandydatom chcącym sprawdzić przyszłą firmę. Obiektywnych danych na temat przeciętnego okresu zatrudnienia nie da się przecież tak łatwo uzyskać z zewnątrz. Zwłaszcza teraz, w okresie dużych zmian na rynku pracy. Tymczasem tutaj wystarczy skorzystać z odpowiedniego modułu na Linkedin lub też – w przypadku sieci społecznościowych, które nie udostępniają jeszcze takiej funkcji – spróbować wyszukać byłych i obecnych pracowników i wyliczyć „ręcznie” średni czas zatrudnienia w danej firmie.
Zdjęcie pochodzi z serwisu sxc.hu


Partnerzy