Automatyczna analiza treści

Rozwiązania monitorujące internet dokonują automatycznej analizy wydźwięku artykułów. Czy taka analiza może być jednak całkowicie poprawna? Wyobraźmy sobie, że chcemy przeanalizować wydźwięk kilku tysięcy artykułów, jakie pojawiły się w ostatnim miesiącu na temat premiera RP Donalda Tuska. Można to oczywiście zrobić ręcznie, czytając każdy artykuł i kwalifikując jego wydźwięk według wcześniej ustalonej przez nas skali….