Analiza strategiczna public relations

Analiza strategiczna public relations, inaczej nazywana analizą wstępną, to działanie, które trzeba wykonać jeszcze zanim powstanie strategia public relations. Jest ona niezbędna do dobrego zaplanowania strategii PR.

Analiza strategiczna public relations odpowiada na pytanie „Co zrobiliśmy do tej pory?”. Obejmuje ona dotychczasowe działania public relations organizacji, która zleciła analizę  – trzeba przyjrzeć się dotychczas stosowanym narzędziom komunikacyjnym i uzyskiwanym dzięki nim efektom. Nawet, jeśli organizacja nie prowadziła oficjalnej komunikacji, możliwe, że mówiono o niej w internecie – dlatego powinna być ona także wsparta analizą social media. Warto tutaj posłużyć się analizą SWOT i określić słabe i mocne strony organizacji pod kątem komunikacji biznesowej oraz szanse i zagrożenia dla przyszłych działań komunikacyjnych.

Organizacja nie działa w próżni, dlatego potrzebna jest także analiza strategiczna public relations dla innych, konkurencyjnych firm. W jaki sposób komunikują się one ze swoim otoczeniem rynkowym? Jakich narzędzi public relations używają? Jak próbują się wyróżnić spośród konkurentów? A może wręcz przeciwnie – czy w danej branży istnieje jeden, stosowany przez wszystkich sposób komunikowania się?  Który z konkurentów jest najbardziej aktywny komunikacyjnie i dlaczego?

Analiza strategiczna PR obejmuje również szersze otoczenie rynkowe organizacji. W jakich warunkach działa obecnie dana organizacja i co ma największy wpływ na jej obecną komunikację? Co będzie miało wpływ na przyszłe działania komunikacyjne? Jakie są bieżące trendy na rynku? Co ma największy wpływ na biznes?

Wyniki analizy tych trzech obszarów – organizacji, konkurentów, a także otoczenia rynkowego – powinny posłużyć do sformułowania rekomendacji dla powstającej strategii PR, strategii social media lub strategii marki.

Przygotowuję analizy wstępne, korzystając z mojego wieloletniego doświadczenia w tworzeniu strategii public relations i strategii marek, a także z wiedzy i doświadczenia w zakresie mierzenia efektów działań komunikacyjnych. Korzystając z takiej analizy, zyskasz spojrzenie zewnętrznego eksperta na organizację, a także wartościowe rekomendacje dla powstającej strategii. W ramach takiej analizy przeprowadzę także szczegółowy audyt PR lub audyt social media.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej lub powierzyć mi wykonanie analizy wstępnej, skontaktuj się ze mną: kontakt(at)annamiotk.pl lub + 48 604 151 295.