Analiza strategiczna marki

Analiza strategiczna marki to rodzaj analizy, który wykonujesz planując wprowadzenie nowej marki na rynek lub rebranding marki już istniejącej. Podobnie, jak  w przypadku analizy strategicznej public relations, koncentruje się ona na trzech aspektach: marce, jej konkurentach i otoczeniu rynkowym.

Pierwszym elementem analizy strategicznej marki jest analiza samej marki. Na tym etapie szukamy odpowiedzi na pytanie, jak funkcjonuje marka, określamy jej aktualną architekturę, jeśli posiada submarki, analizujemy jej aktualną komunikację, pozycjonowanie oraz wyróżniki.

Analiza marek konkurencyjnych to drugi z elementów analizy strategicznej marki. Polega na stworzeniu listy marek konkurencyjnych w danej kategorii i oszacowaniu ich udziałów (zarówno ilościowych jak i wartościowych). Następnie wymienione marki są szczegółowo analizowane po kątem dotychczas prowadzonych działań komunikacyjnych oraz pozycjonowania i posiadanych wyróżników.

Trzecim elementem strategicznej analizy marki jest konsument. Aby dobrze zaplanować działania marketingowe, musimy dowiedzieć się, do kogo są one adresowane: poznać parametry socjodemograficzne grupy, ale także jej wartości, postawy czy obawy i bariery związane z danym typem produktów. Wyniki tej analizy dadzą nam informację na temat tego, na ile trafne są dotychczasowe wyróżniki marki.

Przygotowuję analizy, korzystając z mojego wieloletniego doświadczenia w tworzeniu strategii strategii marek, a także z wiedzy i doświadczenia w zakresie mierzenia efektów działań komunikacyjnych. Korzystając z takiej analizy, zyskasz spojrzenie zewnętrznego eksperta na organizację, a także wartościowe rekomendacje dla powstającej strategii. W ramach takiej analizy przeprowadzę również badania marketingowe – ilościowe lub jakościowe, uzyskujące odpowiedź na pytanie o dotychczasowe postrzeganie marki przez grupę docelową lub też o profil konsumenta.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej lub powierzyć mi wykonanie analizy, skontaktuj się ze mną: kontakt(at)annamiotk.pl lub + 48 604 151 295.