Audyt public relations

Audyt public relations to badanie, które podsumowuje dotychczasową komunikację organizacji. Powinieneś go rozważyć, jeśli jesteś nową osobą odpowiadającą za prowadzenie działań public relations, jeśli zmienia się zarząd Twojej firmy lub też ma nastąpić fuzja z inną organizacją lub jej przejęcie.

Audyt public relations obejmuje różne typy badań, w tym analizę dotychczasowej komunikacji z grupami docelowymi organizacji, analizę wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych, analizę przekazów medialnych czy treści w mediach społecznościowych. Podczas jego przeprowadzania można stosować dowolną kombinację różnorodnych metod i technik badawczych takich jak: analiza treści, analiza danych zastanych, analiza danych z mediów, analiza social media, badania sonażowe, zogniskowane wywiady grupowe, pogłębione wywiady indywidualne, metody i techniki projekcyjne.

Wybór metody i techniki zależy od celów konkretnego badania, ale również od próby, na której chcesz przeprowadzić badanie – czy są to przeciętni internauci, pracownicy lub klienci Twojej firmy? Rzecz jasna, zastosowanie danej metody zależy od budżetu, jaki zamierzasz przeznaczyć na audyt public relations.

Moje doświadczenie w public relations i w badaniach dla public relations oraz korzystanie z usług sprawdzonych dostawców gwarantuje Ci, że audyt public relations zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszelkich reguł metodologii i ze znajomością tematu. Wybiorę taką kombinację metod badawczych, która pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze bez zbędnego mnożenia kosztów. Otrzymasz również wartościowe rekomendacje, co do prowadzenia dalszych działań komunikacyjnych czy wytyczne dla powstającej strategii public relations.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odezwij się do mnie na: kontakt(at)annamiotk.pl lub + 48 604 151 295.