Analiza social media

Analiza social media jest przydatna na wszystkich etapach prowadzenia komunikacji biznesowej. Przy każdym z nich doradzę Ci w sprawie wyboru narzędzi analizy social media, które pozwolą uzyskać jak najpełniejsze i najdokładniejsze dane, interpretacji tych danych oraz przełożenia ich na wskazówki dla Twojego biznesu.

Zanim rozpoczniesz działania w social media, warto przeprowadzić tzw. audyt social media, którzy odpowie na pytanie o bieżący status działań komunikacyjnych. Planując strategię social media, warto utworzyć dla niej zestaw mierników, które pozwolą Ci stwierdzić, jakie robisz postępy w realizacji swoich celów. W sprawdzaniu bieżących postępów pomoże Ci bieżący monitoring z wykorzystaniem internetowych narzędzi badawczych: monitoringu social media, analityki webowej czy badań sondażowych online. Oceniając skuteczność działań social media, warto wiedzieć, które z celów zostały zrealizowane, a nad realizacją których należało by jeszcze trochę popracować.

Posiadam dogłębną znajomość rynku monitoringu i analityki social media. Na potrzeby audytu social media przygotuję rekomendację wyboru narzędzi analizy social media, które pozwolą uzyskać jak najpełniejsze i najdokładniejsze dane. W oparciu o informacje uzyskane dzięki tym narzędziom, przygotuję również pogłębione rekomendacje dla strategii social media.

Jeśli dopiero tworzysz plan działania w social media, doradzę Ci, jak najlepiej zmierzyć efekty prowadzenia tych działań.  Doradzę Ci, jakie narzędzia powinieneś wybrać, aby jak najlepiej zmierzyć efekty swoich działań. Dodatkowo, dostaniesz arkusz z najważniejszymi wskaźnikami realizacji Twoich celów strategii social media, który będzie podstawą do opracowywania regularnych raportów z prowadzenia działań komunikacyjnych w social media dla Twojej marki.

Pomogę Ci na bieżąco monitorować działania dla Twojej marki w mediach społecznościowych. Otrzymasz ode mnie cykliczne raporty zawierające informacje o zmianach poszczególnych wskaźników, rekomendacje dla działań komunikacyjnych i dla działań biznesowych.

Wspólnie podsumujemy działania komunikacyjne, które do tej pory przeprowadziłeś. Dzięki analizie social media dowiesz się, na ile udało Ci się zrealizować swój cel, które z działań okazały się największym sukcesem, a które wymagałyby ulepszenia. Poznasz również wskazówki i rekomendacje dla dalszej komunikacji i dla działań biznesowych.

Dowiedz się więcej lub zamów badanie: kontakt(at)annamiotk.pl lub + 48 604 151 295.