Pomiar efektów konferencji

Na blogu intelligent measurement pojawiła się notka o tym, jak można zmierzyć efekty po organizacji  konferencji branżowej na przykładzie cyklicznej konferencji LIFT08. Ocena została przeprowadzona na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczestników.

Karta wyników, pochodząca stąd bardzo przejrzyście pokazuje oceniane elementy i najważniejsze wnioski:

  • stopień realizacji celów (umożliwienie ludziom nawiązania kontaktów, dostarczenie wiedzy, wpływ na opinię);
  • kluczowe czynniki (najlepiej oceniane elementy wydarzenia, preferowane formaty wystąpień, korzyści z udziału w konferencji, elementy do poprawienia);
  • porównanie konferencji z jej poprzednimi edycjami;
  • najlepsza prezentacja;
  • propozycje tematów kolejnych wydarzeń;
  • uczestnicy – typ organizacji.

Pełna wersja anglojęzycznego raportu oceniającego konferencję znajduje się tutaj.

Oczywiście, nie jest to jedyna metoda, za pomocą której można dokonać pomiaru efektów konferencji. Można również policzyć liczbę uczestników (i odnieść ją do ubiegłych lat), sprawdzić, jak rozkłada się uczestnictwo w poszczególnych zajęciach (i sprawdzić, jak duży procent uczestników danych zajęć ocenia je pozytywnie), przeprowadzić indywidualne rozmowy z wybranymi uczestnikami, zapytać obsługę konferencji (hostessy, pracownicy recepcji) oraz prelegentów, na co z kolei im zwracali uwagę uczestnicy – to da nam bardziej całościowy obraz wydarzenia. Rzecz jasna, tak dokładny pomiar nie jest konieczny absolutnie we wszystkich sytuacjach. Na pewno warto go przeprowadzić ogranizując pierwsze wydarzenie z serii i obserwować, jak sprawdziły się poszczególne metody.