Internet bardziej wartościowym źródłem informacji niż telewizja

Tak mówią wyniki najnowszego raportu IAB Polska.

IAB Polska opublikowało właśnie raport „E-konsumenci – Consumer Journey Online. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług”, który pokazuje, jaką rolę odgrywa obecnie internet w dokonywaniu zakupów. Przebadano 17 kategorii produktów i usług, zarówno tych typowo offline (produkty spożywcze, gastronomia) po kategorie „bardzo internetowe” (oprogramowanie, multimedia).

Raport bazuje na modelu Customer Decision Journey McKinsey & Company, który zakłada, że proces decyzyjny konsumenta w świecie mediów elektronicznych to swoista podróż. Marki, najwytrwalej towarzyszące klientowi w tej podróży, mają największą szansę na wygranie walki o jego wydatki, lojalność i skłonność do rekomendacji. Dotyczy to zarówno produktów, których zakupy przez internet są powszechne, jak również tych, po które konsumenci udają się do tradycyjnych sklepów. Kluczowe etapy w owej podróży to „pola walki” marek: konsument najpierw tworzy wstępny zbiór rozważanych marek, potem aktywnie ocenia i dodaje lub wyjmuje ze zbioru kolejne marki, po czym dokonuje ostatecznego wyboru i zaczyna kształtować doświadczenia i przekonania będące podstawą kolejnej „podróży decyzyjnej”, piszą autorzy raportu. Podkreślają też, że chociaż internet jest jednym z wielu źródeł, poszukiwanie informacji o produktach czy usługach w sieci odbywa się coraz częściej. Podkreślają też rolę planowania jednej, spójnej strategii marketingowej dla wszystkich kanałów – pomaga to w pozyskiwaniu nowych klientów i budowaniu lojalności klientów obecnych.

Główna konkluzja raportu jest taka, że internet w przypadku większości badanych kategorii jest jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł wiedzy, jest też traktowany jako źródło bardzo wiarygodne, w odróżnieniu np. od tradycyjnej reklamy. Postrzega go tak 60% internautów. Pozytywnie na tym tle wyróżniają kategorie technologiczne – artykuły RTV i AGD (78%), produkty telefonii komórkowej (69%), gry komputerowe (70%), produkty motoryzacyjne (70%). Zaufanie do internetu jest skorelowane z wiekiem oraz płcią – osoby starsze i kobiety ufają sieci mniej.

wyniki iab polska

 

Źródło: materiały prasowe IAB Polska

Autorzy raportu przyjrzeli się też pozostałym mediom. I tak:

  • Prasa jest postrzegana jako mniej wiarygodna niż internet, a bardziej niż radio i telewizja. Ufa jej 46% badanych. Dużo zależy też od branży – większe zaufanie do prasy respondenci mają przykładowo w przypadku książek (60%), a mniejsze – w przypadku butów i odzieży (31%). Raport podkreśla zjawisko przesuwania budżetów reklamowych z prasy do internetu, oraz cyfryzację samej prasy – wydania elektroniczne zaczynają wypierać drukowane.
  • Radio jest oceniane jako wiarygodne niż prasa i nieco bardziej niż telewizja. Ufa mu 42% badanych. Tutaj też widać zróżnicowanie ze względu na badaną branżę. Lepiej oceniają radio kupujący bilety (68%), płyty muzyczne (64%) oraz książki (55%). Trudniejsze kategorie to odzież i obuwie (25%), czy kosmetyki (29%).
  • Telewizja – jest oceniana jako mało wiarygodna. Ufa jej 38% badanych. Największy odsetek osób uznających telewizję za wiarygodne źródło występuję w grupie kupujących bilety (60%), a także produkty i usługi telefonii komórkowej (46%) i książki (46%). Telewizja może dać również impuls do dalszego poszukiwania w sieci, zmierzającego do wyboru konkretnej marki, produktu, czy usługi.

Raport podkreśla też, że internet jest miejscem, w którym łącznie około połowa respondentów zdobywa pierwsze informacje o produkcie lub usłudze – odsetki różnią się oczywiście dla poszczególnych branż. Internauci korzystają tutaj przede wszystkim z wyszukiwarek (45%), sklepów internetowych (36%), stron firmowych (30%), a w dalszej kolejności z portali i forów (po 26%). Co piąty e-konsument wymienia aukcje, specjalistyczne serwisy www oraz serwisy społecznościowe, 12% badanych zdobywa informacje na temat marek oraz produktów na blogach bądź wideo-blogach. Autorzy raportu odnotowują zwiększający się wpływ blogosfery na decyzje zakupowe – co wynika z profesjonalizacji i popularyzacji blogosfery i autorów blogów.

Metodologia: Pomiar badawczy został zrealizowany przez Interaktywny Instytut Badań Rynku (IIBR) za pomocą ankiet emitowanych na przestrzeni wydawców internetowych obejmujących łącznym zasięgiem ponad 90% polskich internautów. W grupie wydawców znaleźli się: Advice, atmedia, Interia, Onet, Pkt.pl oraz WP.PL. Ankiety emitowane były losowo w okresie od 8 do 26 kwietnia 2013 roku. Aby dane były reprezentatywne dla ogółu polskich internautów, odpowiedzi badanych analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o częstotliwości korzystania z internetu.

Cały raport możecie pobrać stąd.


Partnerzy