Desk research kiedy przeprowadzić – 7 typowych sytuacji

Desk research kiedy przeprowadzić – tego typu zapytanie często wpisują w wyszukiwarki osoby, które pragną się dowiedzieć, czy to badanie jest im potrzebne. Próbują rozważyć wszystkie za i przeciw i podjąć racjonalną decyzję. Po czym poznasz, że nadszedł czas na przeprowadzenie lub zlecenie takiego badania? 

Desk research kiedy przeprowadzić

Pretekstów do przeprowadzenia tego badania może być wiele. Nowa strategia wdrażana przez firmę, nowy program administracji publicznej, badania naukowe czy pisanie prac dyplomowych to najczęściej spotykane powody do przeprowadzenia desk research. Poniżej znajdziesz ich szczegółową listę i informacje o zastosowaniu badania we wszystkich tych obszarach. 

1. Wprowadzenie produktu lub usługi na rynek

Badanie desk research firmy często prowadzą własnymi siłami. Wykonawcy tego badania nie są wręcz świadomi, że prowadzą właśnie to badanie. Zazwyczaj otrzymują od przełożonego zadanie w postaci przygotowania analizy pod wprowadzenie produktu czy usługi na rynek. W ramach tej analizy muszą wytypować potencjalnych konkurentów, rozeznać się w ich działalności, zasięgnąć informacji o ich udziałach w rynku czy przychodach. Czerpią informacje z różnych źródeł i umieszczają je w jednej analizie. To właśnie jest badanie desk research. 

desk research kiedy przeprowadzić

Adobe Stock

2. Zmiana strategii organizacji

Kolejnym pretekstem do przeprowadzenia desk research własnymi siłami jest zmiana strategii firmy – wejście na nowe rynki, adresowanie produktu do nowych grup odbiorców czy zmiany w produkcie. Do podjęcia tego typu decyzji także potrzebne są informacje o rynku, o konkurentach i w końcu o konsumentach. Wiele z tych informacji da się zgromadzić, bazując na wtórnych źródłach. Desk research kiedy przeprowadzić? Wtedy, gdy organizacja planuje gruntowne zmiany i chce dokładnie poznać bieżący stan rzeczy. 

3. Desk research w badaniach rynkowych i naukowych

Desk research prowadzą w końcu badacze pracujący w agencjach lub badacze-naukowcy na początku realizacji danego projektu. Ten typ analizy jest potrzebny, aby się zorientować się, kto prowadził już badania na dany temat i jakie były ich wyniki. Badanie pozwala też sprawdzić, które zagadnienia są już w miarę gruntownie przebadane, a gdzie występują luki. Desk research pozwala ograniczyć koszty, gdyż badacze nie zadają pytań o informacje, które są już dostępne, a koncentrują się informacje, których jeszcze brakuje. Niekiedy desk research jest traktowany jako badanie równoległe, towarzyszące np. badaniu sondażowemu. Pozwala ono wówczas na pokazanie danego tematu w szerszej perspektywie.

4. Planowanie strategii komunikacji

Desk research prowadzą w końcu pracownicy agencji PR czy działu PR w organizacji, gdy potrzebują stworzyć strategię komunikacyjną. Potrzebują oni wówczas zorientować się w przewagach i słabych stronach swojej organizacji, produktu czy usługi. Pragną też uzyskać wiedzę na temat oferty konkurencji i aktualnych trendów rynkowych. Im większe wyzwania wiążą się z daną strategią czy też im większa jest organizacja, tym bardziej dogłębny desk research jest prowadzony.

5. Planowanie programów społecznych i kampanii ich komunikacji

Badania desk research realizowane są też przez organizacje społeczne, które zajmują się rozwiązywaniem problemów społecznych lub komunikacją tych problemów celem zmiany nastawienia opinii publicznej. Badanie desk research pomoże im się zorientować, jak wygląda stosunek społeczeństwa do danego problemu na bazie już przeprowadzonych badań. Pomaga to w projektowaniu skutecznych programów i kampanii komunikacyjnych.

6. Planowanie programów administracji publicznej

Nie wolno zapominać tutaj także o sektorze administracji publicznej, który przed wdrażaniem swoich programów, także potrzebuje orientacji w bieżącej sytuacji. Desk research jest stosunkowo tanim badaniem, które może pomóc pozyskać wiele przydatnych informacji. Tak samo, jak w przypadku większych projektów badawczych, desk research może tutaj stanowić tło dla informacji pozyskanych za pomocą szczegółowych badań.

Adobe Stock

7. Desk research do pracy dyplomowej lub tekstu naukowego

Jak wspomniałam, desk research wykorzystują uczelnie, ale wykorzystują go również studenci. Wtedy, gdy pisząc swoje prace dyplomowe, wykonują solidny przegląd różnorodnych źródeł informacji, a zwłaszcza literatury i wyników badań. Badanie wykonują też też naukowcy, którzy piszą artykuły teoretyczne. Także wtedy, gdy przygotowują projekty badawcze (jak już wyżej wspomniałam) i próbują ustalić potencjalnie interesujące obszary badawcze.

To tylko kilka przykładowych obszarów, w których da się zastosować desk research. Z pewnością można wskazać ich więcej – badanie to jest dość wszechstronne i przyda się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ustalenie bieżącego stanu wiedzy na dany temat.

Masz pytania dotyczące desk research? Skontaktuj się ze mną przez formularz kontaktowy.

Inne teksty z cyklu na temat desk research: