Studium przypadku w public relations

W trakcie pisania mojej książki o badaniach w public relations zorientowałam się, że mamy w PR pewną powszechnie stosowaną metodę badawczą – o której nigdzie się nie pisze, że jest to metoda badawcza. Tak, chodzi mi dokładnie o studium przypadku, zwane z angielska case study, w wersji spolszczonej – kejsem. Kejs rządzi. Jest obecny na…